kontrola logu Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

saska
nováček
Příspěvky: 42
Registrován: květen 20
Pohlaví: Žena

kontrola logu

Příspěvekod saska » 14 kvě 2020 22:22

Dobrý večer, prosím o kontrolu logu, notebook se mi v posledních dnech hodně zpomalil a zasekne se, musím ho vypnout a znovu zapnout, jinak nereaguje na nic
předem děkuji

Log:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 21:32:49, on 14.5.2020
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.19597)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe
C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe
C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe
C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe
C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\AvastBrowser.exe
C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Users\vlasta\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.bing.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: IESpeakDoc - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll
O2 - BHO: Pomocná služba pro přihlášení ke službě Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AntiLogger] "C:\Program Files (x86)\AntiLogger\AntiLogger.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Smart Cleaning] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Application Restart #0] C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe --disable-offline-auto-reload --enable-gcm --disable-devtools --disable-speech-api --user-data-dir="C:\Users\vlasta\AppData\Local\Seznam.cz\User Data" --no-sandbox --no-zygote --flag-switches-begin --flag-switches-end --nwapp="C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser" --file-url-path-alias="/gen=C:\Users\vlasta\AppData\Roaming\Seznam Browser\gen" --restore-last-session
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll
O9 - Extra button: Odeslat do zařízení Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Odeslat do zařízení &Bluetooth... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: skype4com - (no CLSID) - (no file)
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avast) (avast) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avastm) (avastm) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Secure Browser Elevation Service (AvastSecureBrowserElevationService) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Application\81.0.3970.92\elevation_service.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe
O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google LLC - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\81.0.4044.129\elevation_service.exe
O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NTI, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRYSVC.EXE
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12621 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41418
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: kontrola logu

Příspěvekod jaro3 » 14 kvě 2020 23:06

Stáhni si ATF Cleaner
https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror ... ner,2.html
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/
pro majitele win7 stáhni zde:
https://filehippo.com/download_adwcleaner/ ( nedávej aktualizaci!)

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

saska
nováček
Příspěvky: 42
Registrován: květen 20
Pohlaví: Žena

Re: kontrola logu

Příspěvekod saska » 16 kvě 2020 15:46

dobrý den, všechny programy jsem si stáhla, ale spustit mi nejde ani jeden, zkoušela jsem to opakovaně.

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41418
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: kontrola logu

Příspěvekod jaro3 » 16 kvě 2020 17:25

Ani v nouz. režimu to nejde?
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

saska
nováček
Příspěvky: 42
Registrován: květen 20
Pohlaví: Žena

Re: kontrola logu

Příspěvekod saska » 16 kvě 2020 21:38

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 16.05.20
Čas skenování: 21:06
Logovací soubor: 5391df5a-97a8-11ea-aad9-88ae1d9c2088.json

-Informace o softwaru-
Verze: 4.1.0.56
Verze komponentů: 1.0.896
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.23940
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: vlasta-PC\vlasta

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 244554
Zjištěné hrozby: 0
Hrozby umístěné do karantény: 0
Uplynulý čas: 6 min, 59 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Varovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

saska
nováček
Příspěvky: 42
Registrován: květen 20
Pohlaví: Žena

Re: kontrola logu

Příspěvekod saska » 16 kvě 2020 21:41

použila jsem obnovení systému a programy šly spustit, ale ten log z ADW cleaner se mi nechce odeslat že je moc velký

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41418
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: kontrola logu

Příspěvekod jaro3 » 16 kvě 2020 22:00

-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

saska
nováček
Příspěvky: 42
Registrován: květen 20
Pohlaví: Žena

Re: kontrola logu

Příspěvekod saska » 16 kvě 2020 22:05

C:\ProgramData\Partner\debug.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\ProgramData\Partner\debug.log.vir
C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers\{E1D00057-82F0-4EA1-91C2-270682EB9C98}\setup.msi->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\Public\Documents\Downloaded Installers\{E1D00057-82F0-4EA1-91C2-270682EB9C98}\setup.msi.vir
C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers\{A5457401-D56A-43F2-9524-78E54A7FC07A}\setup.msi->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\Public\Documents\Downloaded Installers\{A5457401-D56A-43F2-9524-78E54A7FC07A}\setup.msi.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\ignores.dat->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\ignores.dat.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\rupdates.db->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\rupdates.db.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\settings.db->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\settings.db.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\supdates.db->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\supdates.db.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.cat->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.cat.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.inf->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.inf.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.sys->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.sys.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-04-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-04-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-07-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-07-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-22-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-22-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-26 14-21-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-26 14-21-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-26 21-01-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-26 21-01-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-27 15-02-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-27 15-02-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-28 14-28-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-28 14-28-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-30 13-29-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-30 13-29-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-30 21-01-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-30 21-01-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-01 13-44-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-01 13-44-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-02 13-43-15 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-02 13-43-15 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-03 13-36-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-03 13-36-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-04 13-42-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-04 13-42-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-05 13-42-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-05 13-42-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-08 14-12-52 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-08 14-12-52 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-09 14-06-54 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-09 14-06-54 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-10 13-47-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-10 13-47-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-11 13-55-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-11 13-55-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-11 14-58-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-11 14-58-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-12 14-17-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-12 14-17-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-15 13-57-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-15 13-57-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-15 17-12-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-15 17-12-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-16 14-41-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-16 14-41-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-17 13-52-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-17 13-52-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-18 13-46-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-18 13-46-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-19 13-58-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-19 13-58-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-21 14-10-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-21 14-10-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-22 13-49-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-22 13-49-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-23 14-02-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-23 14-02-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-24 13-49-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-24 13-49-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-25 13-57-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-25 13-57-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-26 13-36-19 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-26 13-36-19 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-29 13-52-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-29 13-52-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-30 13-56-34 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-30 13-56-34 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-31 13-35-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-31 13-35-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-01 14-19-39 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-01 14-19-39 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-02 13-17-57 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-02 13-17-57 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-05 13-51-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-05 13-51-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-06 07-07-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-06 07-07-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-06 14-15-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-06 14-15-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-07 13-26-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-07 13-26-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-08 13-45-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-08 13-45-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-09 13-51-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-09 13-51-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-10 17-08-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-10 17-08-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-12 14-03-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-12 14-03-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-13 14-43-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-13 14-43-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-14 13-57-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-14 13-57-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-14 21-03-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-14 21-03-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-15 14-16-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-15 14-16-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-15 17-15-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-15 17-15-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-16 14-22-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-16 14-22-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-17 16-08-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-17 16-08-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-19 13-51-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-19 13-51-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-19 19-21-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-19 19-21-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-20 13-57-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-20 13-57-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-21 14-43-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-21 14-43-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-22 13-52-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-22 13-52-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-23 13-56-38 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-23 13-56-38 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-26 14-10-57 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-26 14-10-57 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-27 13-59-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-27 13-59-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-27 17-04-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-27 17-04-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-28 14-14-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-28 14-14-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 14-06-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 14-06-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 16-22-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 16-22-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 19-46-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 19-46-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 19-57-12 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 19-57-12 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 20-10-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 20-10-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-30 14-34-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-30 14-34-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-30 14-44-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-30 14-44-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-01 12-23-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-01 12-23-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-02 16-41-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-02 16-41-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-03 13-51-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-03 13-51-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-04 14-05-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-04 14-05-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-05 13-46-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-05 13-46-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-05 16-17-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-05 16-17-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-06 13-54-10 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-06 13-54-10 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-06 19-58-52 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-06 19-58-52 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-07 17-36-54 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-07 17-36-54 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-08 17-37-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-08 17-37-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-09 14-12-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-09 14-12-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 13-46-13 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 13-46-13 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 13-55-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 13-55-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 20-35-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 20-35-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-11 13-54-01 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-11 13-54-01 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-11 18-57-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-11 18-57-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-12 14-08-11 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-12 14-08-11 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-13 13-52-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-13 13-52-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-14 13-33-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-14 13-33-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-15 15-53-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-15 15-53-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-16 13-58-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-16 13-58-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-17 14-00-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-17 14-00-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-18 14-09-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-18 14-09-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-19 13-54-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-19 13-54-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-20 13-55-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-20 13-55-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-21 14-11-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-21 14-11-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-22 17-52-06 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-22 17-52-06 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-23 13-54-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-23 13-54-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-24 13-47-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-24 13-47-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-25 13-26-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-25 13-26-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-26 13-39-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-26 13-39-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-27 13-59-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-27 13-59-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-27 19-57-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-27 19-57-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-28 17-38-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-28 17-38-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-29 17-48-57 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-29 17-48-57 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-30 13-45-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-30 13-45-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-01 13-38-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-01 13-38-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-02 14-00-58 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-02 14-00-58 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-03 13-34-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-03 13-34-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-04 13-56-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-04 13-56-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-05 18-13-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-05 18-13-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-06 14-47-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-06 14-47-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-07 14-04-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-07 14-04-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-08 14-03-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-08 14-03-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-09 14-01-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-09 14-01-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-10 14-14-13 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-10 14-14-13 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-11 13-53-01 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-11 13-53-01 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-12 13-55-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-12 13-55-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-13 18-13-26 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-13 18-13-26 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-13 21-15-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-13 21-15-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-14 13-53-01 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-14 13-53-01 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-15 13-46-19 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-15 13-46-19 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-16 13-42-02 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-16 13-42-02 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-17 14-06-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-17 14-06-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-17 16-30-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-17 16-30-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-18 13-54-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-18 13-54-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-19 17-38-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-19 17-38-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-20 17-08-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-20 17-08-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-21 14-06-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-21 14-06-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-22 13-45-06 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-22 13-45-06 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-23 14-11-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-23 14-11-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-24 15-00-01 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-24 15-00-01 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-25 14-09-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-25 14-09-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-26 17-26-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-26 17-26-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 16-52-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 16-52-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 17-12-26 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 17-12-26 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 17-30-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 17-30-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 18-23-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 18-23-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 18-50-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 18-50-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-07-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-07-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-18-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-18-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-33-52 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-33-52 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-44-48 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-44-48 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-28 13-01-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-28 13-01-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-29 13-52-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-29 13-52-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-30 13-47-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-30 13-47-56 0.log.vir

saska
nováček
Příspěvky: 42
Registrován: květen 20
Pohlaví: Žena

Re: kontrola logu

Příspěvekod saska » 16 kvě 2020 22:08

C:\ProgramData\Partner\debug.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\ProgramData\Partner\debug.log.vir
C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers\{E1D00057-82F0-4EA1-91C2-270682EB9C98}\setup.msi->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\Public\Documents\Downloaded Installers\{E1D00057-82F0-4EA1-91C2-270682EB9C98}\setup.msi.vir
C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers\{A5457401-D56A-43F2-9524-78E54A7FC07A}\setup.msi->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\Public\Documents\Downloaded Installers\{A5457401-D56A-43F2-9524-78E54A7FC07A}\setup.msi.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\ignores.dat->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\ignores.dat.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\rupdates.db->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\rupdates.db.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\settings.db->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\settings.db.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\supdates.db->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\supdates.db.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.cat->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.cat.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.inf->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.inf.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.sys->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\SWDUMon.sys.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-04-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-04-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-07-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-07-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-22-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-25 19-22-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-26 14-21-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-26 14-21-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-26 21-01-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-26 21-01-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-27 15-02-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-27 15-02-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-28 14-28-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-28 14-28-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-30 13-29-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-30 13-29-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-30 21-01-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-06-30 21-01-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-01 13-44-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-01 13-44-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-02 13-43-15 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-02 13-43-15 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-03 13-36-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-03 13-36-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-04 13-42-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-04 13-42-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-05 13-42-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-05 13-42-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-08 14-12-52 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-08 14-12-52 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-09 14-06-54 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-09 14-06-54 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-10 13-47-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-10 13-47-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-11 13-55-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-11 13-55-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-11 14-58-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-11 14-58-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-12 14-17-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-12 14-17-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-15 13-57-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-15 13-57-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-15 17-12-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-15 17-12-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-16 14-41-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-16 14-41-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-17 13-52-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-17 13-52-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-18 13-46-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-18 13-46-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-19 13-58-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-19 13-58-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-21 14-10-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-21 14-10-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-22 13-49-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-22 13-49-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-23 14-02-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-23 14-02-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-24 13-49-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-24 13-49-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-25 13-57-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-25 13-57-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-26 13-36-19 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-26 13-36-19 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-29 13-52-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-29 13-52-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-30 13-56-34 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-30 13-56-34 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-31 13-35-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-07-31 13-35-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-01 14-19-39 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-01 14-19-39 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-02 13-17-57 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-02 13-17-57 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-05 13-51-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-05 13-51-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-06 07-07-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-06 07-07-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-06 14-15-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-06 14-15-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-07 13-26-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-07 13-26-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-08 13-45-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-08 13-45-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-09 13-51-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-09 13-51-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-10 17-08-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-10 17-08-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-12 14-03-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-12 14-03-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-13 14-43-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-13 14-43-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-14 13-57-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-14 13-57-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-14 21-03-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-14 21-03-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-15 14-16-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-15 14-16-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-15 17-15-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-15 17-15-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-16 14-22-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-16 14-22-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-17 16-08-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-17 16-08-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-19 13-51-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-19 13-51-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-19 19-21-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-19 19-21-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-20 13-57-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-20 13-57-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-21 14-43-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-21 14-43-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-22 13-52-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-22 13-52-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-23 13-56-38 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-23 13-56-38 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-26 14-10-57 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-26 14-10-57 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-27 13-59-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-27 13-59-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-27 17-04-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-27 17-04-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-28 14-14-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-28 14-14-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 14-06-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 14-06-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 16-22-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 16-22-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 19-46-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 19-46-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 19-57-12 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 19-57-12 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 20-10-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-29 20-10-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-30 14-34-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-30 14-34-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-30 14-44-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-08-30 14-44-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-01 12-23-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-01 12-23-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-02 16-41-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-02 16-41-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-03 13-51-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-03 13-51-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-04 14-05-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-04 14-05-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-05 13-46-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-05 13-46-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-05 16-17-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-05 16-17-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-06 13-54-10 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-06 13-54-10 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-06 19-58-52 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-06 19-58-52 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-07 17-36-54 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-07 17-36-54 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-08 17-37-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-08 17-37-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-09 14-12-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-09 14-12-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 13-46-13 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 13-46-13 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 13-55-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 13-55-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 20-35-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-10 20-35-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-11 13-54-01 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-11 13-54-01 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-11 18-57-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-11 18-57-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-12 14-08-11 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-12 14-08-11 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-13 13-52-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-13 13-52-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-14 13-33-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-14 13-33-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-15 15-53-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-15 15-53-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-16 13-58-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-16 13-58-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-17 14-00-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-17 14-00-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-18 14-09-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-18 14-09-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-19 13-54-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-19 13-54-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-20 13-55-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-20 13-55-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-21 14-11-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-21 14-11-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-22 17-52-06 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-22 17-52-06 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-23 13-54-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-23 13-54-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-24 13-47-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-24 13-47-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-25 13-26-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-25 13-26-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-26 13-39-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-26 13-39-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-27 13-59-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-27 13-59-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-27 19-57-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-27 19-57-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-28 17-38-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-28 17-38-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-29 17-48-57 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-29 17-48-57 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-30 13-45-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-09-30 13-45-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-01 13-38-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-01 13-38-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-02 14-00-58 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-02 14-00-58 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-03 13-34-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-03 13-34-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-04 13-56-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-04 13-56-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-05 18-13-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-05 18-13-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-06 14-47-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-06 14-47-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-07 14-04-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-07 14-04-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-08 14-03-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-08 14-03-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-09 14-01-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-09 14-01-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-10 14-14-13 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-10 14-14-13 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-11 13-53-01 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-11 13-53-01 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-12 13-55-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-12 13-55-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-13 18-13-26 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-13 18-13-26 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-13 21-15-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-13 21-15-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-14 13-53-01 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-14 13-53-01 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-15 13-46-19 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-15 13-46-19 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-16 13-42-02 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-16 13-42-02 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-17 14-06-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-17 14-06-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-17 16-30-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-17 16-30-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-18 13-54-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-18 13-54-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-19 17-38-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-19 17-38-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-20 17-08-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-20 17-08-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-21 14-06-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-21 14-06-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-22 13-45-06 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-22 13-45-06 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-23 14-11-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-23 14-11-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-24 15-00-01 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-24 15-00-01 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-25 14-09-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-25 14-09-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-26 17-26-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-26 17-26-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 16-52-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 16-52-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 17-12-26 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 17-12-26 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 17-30-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 17-30-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 18-23-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 18-23-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 18-50-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 18-50-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-07-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-07-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-18-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-18-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-33-52 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-33-52 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-44-48 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-27 20-44-48 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-28 13-01-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-28 13-01-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-29 13-52-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-29 13-52-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-30 13-47-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-30 13-47-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-31 14-08-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-31 14-08-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-31 19-31-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-10-31 19-31-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-01 13-34-11 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-01 13-34-11 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-01 21-29-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-01 21-29-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-02 14-36-32 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-02 14-36-32 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-03 10-40-32 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-03 10-40-32 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-03 17-30-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-03 17-30-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-04 13-45-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-04 13-45-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-05 14-21-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-05 14-21-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-06 14-08-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-06 14-08-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-07 14-03-39 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-07 14-03-39 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-08 13-52-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-08 13-52-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-09 16-58-54 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-09 16-58-54 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-10 17-28-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-10 17-28-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-11 13-44-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-11 13-44-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-12 14-30-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-12 14-30-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-13 13-33-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-13 13-33-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-13 16-11-57 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-13 16-11-57 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-14 16-34-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-14 16-34-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-15 14-06-38 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-15 14-06-38 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-16 16-27-26 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-16 16-27-26 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-17 18-55-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-17 18-55-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-18 13-58-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-18 13-58-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-19 13-45-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-19 13-45-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-19 19-27-26 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-19 19-27-26 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-20 13-59-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-20 13-59-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-21 13-51-10 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-21 13-51-10 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-22 13-49-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-22 13-49-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-22 14-38-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-22 14-38-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-23 15-03-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-23 15-03-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-24 13-58-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-24 13-58-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-25 13-52-02 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-25 13-52-02 0.log.vir

saska
nováček
Příspěvky: 42
Registrován: květen 20
Pohlaví: Žena

Re: kontrola logu

Příspěvekod saska » 16 kvě 2020 22:10

C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-26 13-47-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-26 13-47-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-27 13-53-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-27 13-53-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-28 08-28-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-28 08-28-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-28 13-52-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-28 13-52-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-29 13-52-13 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-29 13-52-13 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-30 16-31-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-11-30 16-31-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-01 14-37-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-01 14-37-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-02 13-55-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-02 13-55-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-03 14-05-11 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-03 14-05-11 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-04 14-13-39 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-04 14-13-39 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-05 13-56-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-05 13-56-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-06 13-59-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-06 13-59-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-06 14-18-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-06 14-18-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-06 19-26-58 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-06 19-26-58 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-07 15-06-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-07 15-06-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-08 14-05-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-08 14-05-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-09 07-41-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-09 07-41-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-09 13-56-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-09 13-56-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-10 14-06-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-10 14-06-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-11 14-03-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-11 14-03-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-12 14-11-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-12 14-11-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-13 14-34-54 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-13 14-34-54 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-14 15-24-47 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-14 15-24-47 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-15 14-31-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-15 14-31-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-16 13-49-19 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-16 13-49-19 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-16 14-32-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-16 14-32-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-17 14-35-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-17 14-35-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-18 14-14-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-18 14-14-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-18 15-18-11 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-18 15-18-11 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-19 13-50-11 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-19 13-50-11 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-20 13-54-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-20 13-54-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-20 20-01-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-20 20-01-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-20 20-15-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-20 20-15-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-21 13-37-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-21 13-37-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-22 14-26-47 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-22 14-26-47 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-22 20-15-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-22 20-15-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-22 20-32-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-22 20-32-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-23 14-05-06 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-23 14-05-06 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-23 14-15-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-23 14-15-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-23 16-23-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-23 16-23-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-23 19-32-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-23 19-32-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-24 14-23-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-24 14-23-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-24 21-13-13 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-24 21-13-13 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-25 18-28-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-25 18-28-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 12-38-06 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 12-38-06 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 12-40-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 12-40-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 12-44-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 12-44-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 14-29-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 14-29-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 14-58-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 14-58-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 15-09-47 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 15-09-47 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 15-17-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 15-17-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 15-17-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 15-17-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 18-41-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 18-41-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 19-36-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-26 19-36-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-27 13-30-47 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-27 13-30-47 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-27 15-47-24 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-27 15-47-24 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-28 15-25-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-28 15-25-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-29 13-29-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-29 13-29-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-29 20-53-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-29 20-53-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-29 21-24-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-29 21-24-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-30 14-14-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-30 14-14-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 14-09-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 14-09-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 14-28-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 14-28-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 18-50-12 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 18-50-12 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 20-03-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 20-03-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 20-08-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 20-08-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 21-23-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2013-12-31 21-23-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-01 13-44-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-01 13-44-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-01 14-41-01 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-01 14-41-01 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-01 16-16-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-01 16-16-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-01 16-42-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-01 16-42-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-01 17-13-40 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-01 17-13-40 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-02 14-20-52 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-02 14-20-52 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-03 13-53-19 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-03 13-53-19 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-03 18-00-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-03 18-00-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-04 14-16-40 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-04 14-16-40 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-05 13-26-30 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-05 13-26-30 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-06 14-00-06 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-06 14-00-06 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-07 14-01-10 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-07 14-01-10 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-08 13-59-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-08 13-59-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-09 14-14-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-09 14-14-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-10 14-59-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-10 14-59-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-10 20-01-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-10 20-01-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-11 13-44-40 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-11 13-44-40 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-12 14-50-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-12 14-50-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-13 13-58-15 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-13 13-58-15 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-14 14-05-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-14 14-05-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-15 13-57-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-15 13-57-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-15 14-36-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-15 14-36-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-16 14-02-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-16 14-02-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-17 13-57-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-17 13-57-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-18 14-10-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-18 14-10-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-18 15-41-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-18 15-41-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-19 13-55-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-19 13-55-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-19 16-28-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-19 16-28-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-20 14-07-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-20 14-07-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-20 16-45-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-20 16-45-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-21 13-54-12 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-21 13-54-12 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-21 19-31-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-21 19-31-07 0.log.vir

saska
nováček
Příspěvky: 42
Registrován: květen 20
Pohlaví: Žena

Re: kontrola logu

Příspěvekod saska » 16 kvě 2020 22:11

C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-22 14-21-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-22 14-21-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-23 09-22-47 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-23 09-22-47 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-23 14-20-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-23 14-20-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-24 13-54-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-24 13-54-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-24 16-22-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-24 16-22-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-25 13-13-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-25 13-13-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-26 16-39-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-26 16-39-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-27 13-56-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-27 13-56-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-28 13-50-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-28 13-50-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-29 14-43-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-29 14-43-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-30 14-27-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-30 14-27-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-31 14-01-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-01-31 14-01-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-01 18-24-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-01 18-24-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-02 13-45-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-02 13-45-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-03 14-02-32 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-03 14-02-32 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-04 14-15-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-04 14-15-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-05 14-28-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-05 14-28-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-06 13-57-01 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-06 13-57-01 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-06 21-24-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-06 21-24-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-07 13-51-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-07 13-51-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-08 13-39-57 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-08 13-39-57 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-09 14-22-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-09 14-22-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-10 13-50-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-10 13-50-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-11 13-53-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-11 13-53-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-12 14-04-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-12 14-04-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-13 14-00-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-13 14-00-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-14 14-06-24 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-14 14-06-24 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-14 14-12-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-14 14-12-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-15 13-39-38 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-15 13-39-38 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-16 14-09-24 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-16 14-09-24 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-16 20-46-47 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-16 20-46-47 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-17 14-06-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-17 14-06-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-18 13-46-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-18 13-46-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-19 13-50-13 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-19 13-50-13 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-20 14-12-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-20 14-12-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-21 14-31-40 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-21 14-31-40 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-22 13-53-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-22 13-53-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-23 13-42-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-23 13-42-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-24 14-24-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-24 14-24-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-25 14-12-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-25 14-12-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-26 14-02-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-26 14-02-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-26 15-24-58 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-26 15-24-58 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-27 14-00-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-27 14-00-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-27 20-09-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-27 20-09-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-28 14-15-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-02-28 14-15-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-01 13-33-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-01 13-33-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-02 14-19-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-02 14-19-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-03 14-10-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-03 14-10-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-04 13-56-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-04 13-56-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-05 14-24-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-05 14-24-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-06 13-48-54 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-06 13-48-54 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-07 13-59-12 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-07 13-59-12 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-08 18-30-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-08 18-30-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-09 14-19-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-09 14-19-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-10 14-03-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-10 14-03-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-11 14-02-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-11 14-02-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-12 13-57-30 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-12 13-57-30 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-13 14-07-32 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-13 14-07-32 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-13 19-13-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-13 19-13-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-14 13-43-19 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-14 13-43-19 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-14 14-24-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-14 14-24-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-15 14-13-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-15 14-13-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-16 14-17-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-16 14-17-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-17 14-03-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-17 14-03-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-18 13-50-02 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-18 13-50-02 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-19 13-50-38 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-19 13-50-38 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-20 13-41-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-20 13-41-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-21 13-54-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-21 13-54-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-22 19-01-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-22 19-01-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-23 18-29-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-23 18-29-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-24 13-52-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-24 13-52-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-25 13-45-13 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-25 13-45-13 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-26 13-44-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-26 13-44-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-27 13-46-12 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-27 13-46-12 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-27 20-03-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-27 20-03-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-28 13-34-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-28 13-34-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-28 20-32-02 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-28 20-32-02 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-30 19-17-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-30 19-17-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-31 13-54-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-03-31 13-54-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-01 14-08-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-01 14-08-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-02 13-37-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-02 13-37-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-02 18-16-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-02 18-16-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-03 13-54-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-03 13-54-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-04 13-43-32 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-04 13-43-32 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-05 16-54-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-05 16-54-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-06 19-21-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-06 19-21-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-07 13-56-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-07 13-56-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-07 16-02-40 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-07 16-02-40 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-07 16-09-12 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-07 16-09-12 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-07 18-16-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-07 18-16-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-08 13-42-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-08 13-42-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-09 13-53-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-09 13-53-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-10 14-12-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-10 14-12-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-11 14-07-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-11 14-07-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-12 19-00-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-12 19-00-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-13 13-16-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-13 13-16-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-14 13-54-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-14 13-54-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-15 14-06-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-15 14-06-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-16 15-32-34 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-16 15-32-34 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-16 17-59-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-16 17-59-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-17 13-51-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-17 13-51-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-18 14-35-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-18 14-35-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-19 18-21-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-19 18-21-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-19 19-11-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-19 19-11-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-21 13-26-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-21 13-26-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-21 19-56-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-21 19-56-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-22 13-40-15 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-22 13-40-15 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-23 13-30-48 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-23 13-30-48 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-24 13-51-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-24 13-51-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-25 15-02-06 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-25 15-02-06 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-25 15-17-15 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-25 15-17-15 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-25 20-02-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-25 20-02-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-26 13-14-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-26 13-14-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-27 13-41-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-27 13-41-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-28 14-01-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-28 14-01-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-28 17-33-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-28 17-33-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-29 14-07-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-29 14-07-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-30 13-51-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-04-30 13-51-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-01 13-57-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-01 13-57-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-02 14-01-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-02 14-01-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-02 15-45-58 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-02 15-45-58 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-03 13-27-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-03 13-27-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-04 14-57-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-04 14-57-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-05 14-19-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-05 14-19-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-06 13-54-39 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-06 13-54-39 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-07 14-06-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-07 14-06-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-08 13-54-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-08 13-54-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-08 14-03-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-08 14-03-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-09 13-51-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-09 13-51-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-10 13-41-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-10 13-41-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-11 13-04-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-11 13-04-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-12 14-01-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-12 14-01-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-13 13-52-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-13 13-52-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-14 14-06-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-14 14-06-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-14 14-48-52 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-14 14-48-52 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-15 13-55-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-15 13-55-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-16 14-23-15 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-16 14-23-15 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-17 14-36-32 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-17 14-36-32 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-18 14-31-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-18 14-31-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-19 07-53-26 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-19 07-53-26 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-19 13-49-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-19 13-49-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-20 13-45-47 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-20 13-45-47 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-21 13-33-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-21 13-33-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-21 15-22-13 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-21 15-22-13 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-21 16-29-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-21 16-29-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-22 13-29-58 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-22 13-29-58 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-23 13-39-15 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-23 13-39-15 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-24 12-57-48 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-24 12-57-48 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-26 13-38-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-26 13-38-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-27 13-51-47 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-27 13-51-47 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-28 13-37-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-28 13-37-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-29 13-50-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-29 13-50-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-29 19-17-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-29 19-17-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-30 14-15-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-30 14-15-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-31 19-25-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-05-31 19-25-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-01 14-13-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-01 14-13-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-02 13-54-32 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-02 13-54-32 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-03 13-58-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-03 13-58-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-04 13-39-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-04 13-39-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-05 13-38-12 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-05 13-38-12 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-06 13-36-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-06 13-36-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-07 14-27-58 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-07 14-27-58 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-08 14-04-30 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-08 14-04-30 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-09 13-56-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-09 13-56-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-09 14-49-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-09 14-49-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-10 13-45-11 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-10 13-45-11 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-11 13-38-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-11 13-38-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-11 14-24-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-11 14-24-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-12 14-00-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-12 14-00-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-13 13-33-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-13 13-33-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-13 20-41-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-13 20-41-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-14 13-28-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-14 13-28-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-15 08-58-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-15 08-58-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-16 13-40-32 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-16 13-40-32 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-17 13-21-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-17 13-21-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-18 13-50-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-18 13-50-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-19 13-57-48 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-19 13-57-48 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-20 14-04-12 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-20 14-04-12 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-20 19-12-52 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-20 19-12-52 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-21 13-20-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-21 13-20-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-22 14-44-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-22 14-44-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-23 13-56-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-23 13-56-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-24 14-52-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-24 14-52-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-25 14-06-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-25 14-06-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-26 13-53-12 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-26 13-53-12 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-27 07-24-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-27 07-24-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-27 14-11-34 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-27 14-11-34 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-28 13-43-15 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-28 13-43-15 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-28 15-31-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-28 15-31-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-29 13-27-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-29 13-27-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-30 13-55-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-06-30 13-55-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-01 14-11-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-01 14-11-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-02 13-52-58 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-02 13-52-58 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-03 13-44-22 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-03 13-44-22 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-04 13-53-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-04 13-53-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-05 14-27-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-05 14-27-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-06 19-21-10 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-06 19-21-10 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-07 14-18-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-07 14-18-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-08 13-57-11 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-08 13-57-11 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-09 13-38-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-09 13-38-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-09 15-14-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-09 15-14-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-10 13-57-48 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-10 13-57-48 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-11 13-16-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-11 13-16-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-11 16-16-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-11 16-16-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-11 20-22-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-11 20-22-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-12 13-32-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-12 13-32-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-13 12-40-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-13 12-40-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-14 13-40-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-14 13-40-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-14 20-05-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-14 20-05-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-15 13-46-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-15 13-46-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-16 13-35-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-16 13-35-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-17 13-45-39 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-17 13-45-39 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-18 13-43-24 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-18 13-43-24 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-20 19-10-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-20 19-10-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-21 13-49-35 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-21 13-49-35 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-22 13-51-48 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-22 13-51-48 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-23 13-54-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-23 13-54-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-24 13-49-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-24 13-49-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-25 13-47-57 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-25 13-47-57 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-25 21-18-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-25 21-18-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-26 13-53-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-26 13-53-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-27 17-38-02 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-27 17-38-02 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-28 13-45-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-28 13-45-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-28 17-04-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-28 17-04-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-29 14-03-58 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-29 14-03-58 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-30 13-57-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-30 13-57-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-31 13-52-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-07-31 13-52-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-01 13-57-11 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-01 13-57-11 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-02 13-39-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-02 13-39-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-03 13-29-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-03 13-29-29 0.log.vir

saska
nováček
Příspěvky: 42
Registrován: květen 20
Pohlaví: Žena

Re: kontrola logu

Příspěvekod saska » 16 kvě 2020 22:12

C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-04 13-54-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-04 13-54-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-05 14-07-47 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-05 14-07-47 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-06 13-54-52 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-06 13-54-52 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-07 13-55-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-07 13-55-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-07 15-03-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-07 15-03-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-07 15-11-54 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-07 15-11-54 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-08 13-53-43 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-08 13-53-43 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-08 17-57-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-08 17-57-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-09 13-03-52 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-09 13-03-52 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-10 14-31-38 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-10 14-31-38 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-11 13-59-32 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-11 13-59-32 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-12 13-48-45 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-12 13-48-45 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-13 14-06-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-13 14-06-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-14 14-02-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-14 14-02-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-15 13-54-09 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-15 13-54-09 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-15 15-25-51 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-15 15-25-51 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-16 13-00-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-16 13-00-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-17 09-41-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-17 09-41-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-17 19-08-39 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-17 19-08-39 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-18 13-57-26 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-18 13-57-26 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-19 13-52-11 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-19 13-52-11 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-20 13-46-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-20 13-46-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-21 13-52-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-21 13-52-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-22 13-53-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-22 13-53-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-23 13-57-39 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-23 13-57-39 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-24 12-22-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-24 12-22-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-25 14-06-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-25 14-06-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-26 13-48-16 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-26 13-48-16 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-26 21-16-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-26 21-16-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-27 13-53-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-27 13-53-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-28 14-40-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-28 14-40-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-28 15-16-19 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-28 15-16-19 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-29 13-54-07 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-29 13-54-07 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-29 16-39-23 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-29 16-39-23 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 13-28-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 13-28-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 16-52-12 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 16-52-12 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 16-55-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 16-55-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 17-08-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 17-08-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 17-18-14 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 17-18-14 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 21-17-47 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-30 21-17-47 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-31 12-35-57 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-08-31 12-35-57 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 13-47-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 13-47-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 15-40-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 15-40-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 15-54-54 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 15-54-54 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 16-19-24 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 16-19-24 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 18-18-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 18-18-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 18-30-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-01 18-30-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-02 13-45-44 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-02 13-45-44 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-03 13-48-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-03 13-48-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-04 13-47-32 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-04 13-47-32 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-05 13-55-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-05 13-55-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-05 15-03-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-05 15-03-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-06 13-32-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-06 13-32-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-07 13-30-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-07 13-30-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-08 13-50-25 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-08 13-50-25 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-09 13-46-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-09 13-46-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-10 13-45-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-10 13-45-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-10 16-38-24 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-10 16-38-24 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-10 19-19-50 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-10 19-19-50 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-11 14-16-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-11 14-16-41 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-12 12-52-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-12 12-52-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-13 13-10-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-13 13-10-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-14 17-33-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-14 17-33-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-15 13-49-58 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-15 13-49-58 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-16 14-02-03 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-16 14-02-03 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-17 14-01-56 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-17 14-01-56 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-18 13-58-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-18 13-58-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-19 13-51-40 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-19 13-51-40 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-20 13-36-33 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-20 13-36-33 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-21 13-11-19 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-21 13-11-19 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-22 16-39-19 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-22 16-39-19 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-23 14-05-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-23 14-05-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-24 14-30-38 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-24 14-30-38 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-25 13-53-53 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-25 13-53-53 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-26 14-24-55 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-26 14-24-55 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-28 17-10-10 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-28 17-10-10 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-29 14-03-21 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-29 14-03-21 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-30 14-03-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-09-30 14-03-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-01 13-36-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-01 13-36-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-02 13-51-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-02 13-51-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-03 14-02-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-03 14-02-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-04 13-50-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-04 13-50-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-05 12-00-31 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-05 12-00-31 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-06 14-02-10 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-06 14-02-10 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-07 13-52-00 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-07 13-52-00 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-08 13-20-17 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-08 13-20-17 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-08 17-05-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-08 17-05-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-09 13-36-49 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-09 13-36-49 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-10 15-07-15 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-10 15-07-15 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-11 14-11-46 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-11 14-11-46 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-12 15-02-18 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-12 15-02-18 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-13 14-06-27 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-13 14-06-27 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-14 13-46-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-14 13-46-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-15 13-52-29 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-15 13-52-29 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-15 22-14-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-15 22-14-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-16 13-51-36 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-16 13-51-36 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-16 16-44-15 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-16 16-44-15 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-17 14-23-59 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-17 14-23-59 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-18 13-33-40 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-18 13-33-40 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-19 13-51-01 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-19 13-51-01 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-20 13-59-48 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-20 13-59-48 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-21 13-47-42 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-21 13-47-42 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-22 13-59-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-22 13-59-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-23 13-54-08 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-23 13-54-08 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-24 09-02-37 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-24 09-02-37 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-24 13-53-28 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-24 13-53-28 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-25 13-56-05 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-25 13-56-05 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-26 13-54-04 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-26 13-54-04 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-27 13-46-20 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-27 13-46-20 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-28 13-43-06 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-28 13-43-06 0.log.vir
C:\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-29 13-46-41 0.log->C:\AdwCleaner\FileQuarantine\C\Users\vlasta\AppData\Local\slimware utilities inc\SlimDrivers\Logs\2014-10-29 13-46-41 0.log.vir


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 3 hosti