prosím o kontrolu Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

Uživatelský avatar
vlkosek
Level 3
Level 3
Příspěvky: 432
Registrován: prosinec 10
Pohlaví: Muž

prosím o kontrolu

Příspěvekod vlkosek » 24 úno 2020 09:48

Ahoj, omylem jsem otevřel *doc z emailu, pod záminkou že je to faktura za telefon. Následně mi všechny záložky chrome, vyhodily chybu. Soubor jsem nechal otestovat na totalvirus.com. Print screen vložím
Děkuji, Honza

Prosím o kontrolu:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 9:44:51, on 24.2.2020
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.19507)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\vprot.exe
C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe
C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\OUTLOOK.EXE
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acwebbrowser\acwebbrowser.exe
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acwebbrowser\acwebbrowser.exe
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acwebbrowser\acwebbrowser.exe
C:\Users\STETKA\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nmd.msn.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.seznam.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Pomocník pro přihlášení ke službě Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVG Web TuneUp - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\4.3.9.626\AVG Web TuneUp.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.355.0\BingExt.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.355.0\BingExt.dll" (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguirna.exe" /lps=av
O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\vprot.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AvgUi] "C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguirna.exe" /lps=fmw
O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTrackingLEDM] "C:\Program Files (x86)\HP\HP UT LEDM\bin\hppusg.exe" "C:\Program Files (x86)\HP\HP UT LEDM\"
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [Cardkres] cmd /c start C:\Users\STETKA\Cardkres.lnk -ep unrestricted -file C:\Users\STETKA\FXSCERES.ps1
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Přidat na blog - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Přidat na blog Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: SmartPrint - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/pub/s ... wflash.cab
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL
O23 - Service: Autodesk Application Manager Service (AdAppMgrSvc) - Autodesk Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Autodesk Content Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
O23 - Service: AvgAMPS - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgamps.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgidsagenta.exe
O23 - Service: AVG Service (avgsvc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avgsvca.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgwdsvca.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: SW Distributed TS Coordinator Service (CoordinatorServiceHost) - Dassault Systemes SolidWorks Corp. - C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Flexera Software LLC - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google LLC - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\79.0.3945.130\elevation_service.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: HP LaserJet Service - HP - C:\Program Files (x86)\HP\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe
O23 - Service: HP SI Service (HPSIService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\HPSIsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: proXPN VPN - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\proXPN\bin\proXPNService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Program Files (x86)\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: TunnelBear Maintenance (TunnelBearMaintenance) - TunnelBear - C:\Program Files (x86)\TunnelBear\TunnelBear.Maintenance.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: vToolbarUpdater40.3.8 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\40.3.8\ToolbarUpdater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: WtuSystemSupport - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe

--
End of file - 12864 bytesReklama
Uživatelský avatar
vlkosek
Level 3
Level 3
Příspěvky: 432
Registrován: prosinec 10
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod vlkosek » 24 úno 2020 09:50

Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Uživatelský avatar
Orcus
člen Security týmu
Elite Level 10.5
Elite Level 10.5
Příspěvky: 10645
Registrován: duben 10
Bydliště: Okolo rostou 3 růže =o)
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod Orcus » 24 úno 2020 10:46

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Skenování“ , po prohledání klikni na „ Čištění

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log soubor“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/files/details ... _tool.html
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.
Pokud byly nalezeny viry , tak po skenu klikni na „Details…“ a potom na „View log file“. Zkopíruj celý log a vlož ho sem. Potom zavři „threat detail“ a klikni na „Start cleanup“.
Jinak se log nachází zde:
C:\ProgramData\Sophos\Sophos Virus Removal Tool\Logs

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Láska hřeje, ale uhlí je uhlí. :fire:Log z HJT vkládejte do HJT sekce. Je-li moc dlouhý, rozděl jej do více zpráv.

Pár rad k bezpečnosti PC.

Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto, jaro3 a Diallix

Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše fórum.

Uživatelský avatar
vlkosek
Level 3
Level 3
Příspěvky: 432
Registrován: prosinec 10
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod vlkosek » 24 úno 2020 11:14

Musel jsem vypnout ochranu před exploity. Jinak mi to blokuje otevření Chromu...je to ok? Scan běží

Uživatelský avatar
vlkosek
Level 3
Level 3
Příspěvky: 432
Registrován: prosinec 10
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod vlkosek » 24 úno 2020 11:19

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 24.02.20
Čas skenování: 11:10
Logovací soubor: d51ce9b2-56ed-11ea-b42e-00ffdeb920a8.json

-Informace o softwaru-
Verze: 4.0.4.49
Verze komponentů: 1.0.823
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.19732
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: DIO2-KUBICEK\STETKA

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 398434
Zjištěné hrozby: 4
Hrozby umístěné do karantény: 4
Uplynulý čas: 6 min, 10 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 1
Trojan.Starter.E.Generic, HKU\S-1-5-21-3812017940-2209129588-3592431636-1002\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|CARDKRES, V karanténě, 6646, 778325, 1.0.19732, , ame,

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 3
Trojan.Starter.E.Generic, C:\USERS\STETKA\CARDKRES.LNK, V karanténě, 6646, 778325, , , ,
Trojan.Starter.E.Generic, C:\USERS\STETKA\FXSCERES.PS1, V karanténě, 6646, 778325, , , ,
PUP.Optional.OutBrowse, C:\USERS\STETKA\DOWNLOADS\INSTALUJ.CZ - '12598'.EXE, V karanténě, 554, 694087, 1.0.19732, , ame,

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

dal jsem to do karantény

Uživatelský avatar
vlkosek
Level 3
Level 3
Příspěvky: 432
Registrován: prosinec 10
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod vlkosek » 24 úno 2020 12:04

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 7 Home Premium x64
Ran by STETKA (Administrator) on po 24.02.2020 at 11:24:01,56
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 19

Failed to delete: C:\Program Files (x86)\Common Files\avg secure search\vtoolbarupdater (Folder)
Successfully deleted: C:\ProgramData\avg security toolbar (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\STETKA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pn8g6jhj.default\searchplugins\avg-secure-search.xml (File)
Successfully deleted: C:\Users\STETKA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\STETKA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\STETKA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\STETKA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\STETKA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\SKBDAJIJ (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\STETKA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\U5U6JDAL (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\STETKA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UTEWBP5R (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\STETKA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\V85J7W3L (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\SKBDAJIJ (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\U5U6JDAL (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UTEWBP5R (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\V85J7W3L (Temporary Internet Files Folder)

Deleted the following from C:\Users\STETKA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pn8g6jhj.default\prefs.js
user_pref(browser.search.selectedEngine, AVG Secure Search);
user_pref(browser.startup.homepage, hxxps://mysearch.avg.com/?cid={EDCA4AAF-227D-4C21-A799-F15666974A88}&mid=7d617064f46247cdb8544597c606afc0-e517a93dcfc1c63470d8e806508351Registry: 6

Successfully deleted: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\vToolbarUpdater40.3.8 (Registry Key)
Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} (Registry Key)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on po 24.02.2020 at 11:35:12,54
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uživatelský avatar
vlkosek
Level 3
Level 3
Příspěvky: 432
Registrován: prosinec 10
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod vlkosek » 24 úno 2020 15:27

2020-02-24 11:15:24.490 Sophos Virus Removal Tool version 2.7.0
2020-02-24 11:15:24.490 Copyright (c) 2009-2018 Sophos Limited. All rights reserved.

2020-02-24 11:15:24.490 This tool will scan your computer for viruses and other threats. If it finds any, it will give you the option to remove them.

2020-02-24 11:15:24.490 Windows version 6.1 SP 1.0 Service Pack 1 build 7601 SM=0x300 PT=0x1 WOW64
2020-02-24 11:15:24.491 Checking for updates...
2020-02-24 11:15:25.301 Update progress: proxy server not available
2020-02-24 11:15:42.309 Option all = no
2020-02-24 11:15:42.309 Option recurse = yes
2020-02-24 11:15:42.310 Option archive = no
2020-02-24 11:15:42.310 Option service = yes
2020-02-24 11:15:42.310 Option confirm = yes
2020-02-24 11:15:42.310 Option sxl = yes
2020-02-24 11:15:42.311 Option max-data-age = 35
2020-02-24 11:15:42.311 Option vdl-logging = yes
2020-02-24 11:15:42.336 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2020-02-24 11:15:42.336 Machine ID: 072d526f1e884e719a5a3d8d45a90234
2020-02-24 11:15:42.380 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2020-02-24 11:15:42.380 Component control.dll version 2.7.0
2020-02-24 11:15:42.381 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2020-02-24 11:15:42.381 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2420
2020-02-24 11:15:42.381 Component engine\veex.dll version 3.73.0.2420
2020-02-24 11:15:42.381 Component engine\savi.dll version 9.0.11.2420
2020-02-24 11:15:42.403 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2020-02-24 11:15:42.404 Version info: Product version 2.7.0
2020-02-24 11:15:42.404 Version info: Detection engine 3.73.0
2020-02-24 11:15:42.404 Version info: Detection data 5.55
2020-02-24 11:15:42.404 Version info: Build date 18.9.2018
2020-02-24 11:15:42.404 Version info: Data files added 173
2020-02-24 11:15:42.404 Version info: Last successful update (not yet updated)
2020-02-24 11:15:50.422 Downloading updates...
2020-02-24 11:15:50.424 Update progress: [I96736] sdds.svrt_v1.16: adding primary package C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED baseVersion=1
2020-02-24 11:15:50.424 Update progress: [I95020] sdds.svrt_v1.16: looking for packages included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2020-02-24 11:15:50.424 Update progress: [I22529] sdds.svrt_v1.16: looking for supplements included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2020-02-24 11:15:50.424 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source for http://d2.sophosupd.com/update-B: url=SOPHOS
2020-02-24 11:15:50.424 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating http_source_specific_data to download customer file
2020-02-24 11:15:50.428 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating package source to download customer file
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: catalogue/sdds.data0910.xml
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: catalogue/sdds.data0910.xml: 78 ms
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d89165549c26182ec457b2712b95b2bfx000.xml: 2955 bytes
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d89165549c26182ec457b2712b95b2bfx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3572e5d265e009fefbd75eef63b87a2bx000.xml: 8673 bytes
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3572e5d265e009fefbd75eef63b87a2bx000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE575/c573bb3e0903431018dd585be82c84fcx000.xml: 590 bytes
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE575/c573bb3e0903431018dd585be82c84fcx000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 598 bytes
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE565/1ce171d7f5b9565065bf17a44774f0a1x000.xml: 601 bytes
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE565/1ce171d7f5b9565065bf17a44774f0a1x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE569/248a1f9123c16937d1a142b9bd2a4596x000.xml: 601 bytes
2020-02-24 11:15:50.429 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE569/248a1f9123c16937d1a142b9bd2a4596x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE572/4ab07c00d79967fb6508f55710ec9b42x000.xml: 601 bytes
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE572/4ab07c00d79967fb6508f55710ec9b42x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE567/7b23de79c99d2127137bb3a2e2e9ab95x000.xml: 601 bytes
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE567/7b23de79c99d2127137bb3a2e2e9ab95x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE568/848b908325eda99060171b6fb57a995dx000.xml: 601 bytes
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE568/848b908325eda99060171b6fb57a995dx000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE570/c4215464d25d3865903108d821935879x000.xml: 601 bytes
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE570/c4215464d25d3865903108d821935879x000.xml: 63 ms
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE566/d051415c7c83e949b41461e8db404aedx000.xml: 601 bytes
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE566/d051415c7c83e949b41461e8db404aedx000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE571/edf129287364b01442832aa2cf0459d1x000.xml: 601 bytes
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE571/edf129287364b01442832aa2cf0459d1x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE573/56cd5d78efbc0b70d3d016e9f0119b1ex000.xml: 1585 bytes
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE573/56cd5d78efbc0b70d3d016e9f0119b1ex000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE574/450a68fb95297245590fb854c1eba780x000.xml: 38308 bytes
2020-02-24 11:15:50.430 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE574/450a68fb95297245590fb854c1eba780x000.xml: 63 ms
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 805b96f3cef40643f9ce43d0e0efbaa8x000.xml: 615 bytes
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 805b96f3cef40643f9ce43d0e0efbaa8x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 77a88edee8c08256d42259f4b89d887dx000.xml: 320 bytes
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 77a88edee8c08256d42259f4b89d887dx000.xml: 125 ms
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 753 bytes
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 331 bytes
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 32f2c03993b8d3414be5d9d714792de3x000.xml: 1027 bytes
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 32f2c03993b8d3414be5d9d714792de3x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 13ff2225063d88f220fa6841f37c8371x000.xml: 338 bytes
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 13ff2225063d88f220fa6841f37c8371x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6af07560e7f7cbe00e191bfa0abee6e0x000.xml: 1027 bytes
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6af07560e7f7cbe00e191bfa0abee6e0x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 76f3567164278171cca28fc8121461d1x000.xml: 338 bytes
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 76f3567164278171cca28fc8121461d1x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.431 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6c3ddc48c2d025297a730e04edc5f3b2x000.xml: 1027 bytes
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6c3ddc48c2d025297a730e04edc5f3b2x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 85126464fb11fca22421b7a21742a6adx000.xml: 338 bytes
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 85126464fb11fca22421b7a21742a6adx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 78c5bd6e43890df1ecf3457a9b5a5dd1x000.xml: 1027 bytes
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 78c5bd6e43890df1ecf3457a9b5a5dd1x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2302ad75630d4b58cca278062b8b5de4x000.xml: 338 bytes
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2302ad75630d4b58cca278062b8b5de4x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: aa6f963652fadc6cdeff28b207423ccbx000.xml: 1027 bytes
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: aa6f963652fadc6cdeff28b207423ccbx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2604e1b742f72c5b2358230ceb552befx000.xml: 338 bytes
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2604e1b742f72c5b2358230ceb552befx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 87666e9540b89546868b55d119c7b029x000.xml: 1027 bytes
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 87666e9540b89546868b55d119c7b029x000.xml: 93 ms
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 332f16f3f32467ddbe44773d18577bccx000.xml: 338 bytes
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 332f16f3f32467ddbe44773d18577bccx000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f22440c76fa98b33be36804ffa922b99x000.xml: 1027 bytes
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f22440c76fa98b33be36804ffa922b99x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.432 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 677c6984b6b0fcb32a84bb4f05a2e35ax000.xml: 338 bytes
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 677c6984b6b0fcb32a84bb4f05a2e35ax000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a13db9de3890166bfd908f854b655c37x000.xml: 1027 bytes
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a13db9de3890166bfd908f854b655c37x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fc4049d7c7119b0048a7d49548ad3f97x000.xml: 338 bytes
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fc4049d7c7119b0048a7d49548ad3f97x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0a87f328f4f1adb2c935a4fcd4d27790x000.xml: 465 bytes
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0a87f328f4f1adb2c935a4fcd4d27790x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b626d9db6d4c254c4b6cd7bfee521f95x000.xml: 338 bytes
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b626d9db6d4c254c4b6cd7bfee521f95x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3b50b8ccf7baaca054938a6669d4bb61x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3b50b8ccf7baaca054938a6669d4bb61x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1d73f9afd57dc65a0e0089c8e97d423cx000.xml: 338 bytes
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1d73f9afd57dc65a0e0089c8e97d423cx000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 985d7fdf3a8062434d72516f5baed879x000.xml: 1027 bytes
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 985d7fdf3a8062434d72516f5baed879x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: aa703f2a2b1a92c90674ad451a16034cx000.xml: 338 bytes
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: aa703f2a2b1a92c90674ad451a16034cx000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a6dc93ce88e29fcc86f9609dc3d74f37x000.xml: 465 bytes
2020-02-24 11:15:50.433 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a6dc93ce88e29fcc86f9609dc3d74f37x000.xml: 62 ms
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0760808e527eafff9b347bcba17f8b46x000.xml: 320 bytes
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0760808e527eafff9b347bcba17f8b46x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 198a3bca7202e71e82f60716dbaf402ax000.xml: 465 bytes
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 198a3bca7202e71e82f60716dbaf402ax000.xml: 47 ms
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ffe8b7d65ec937ec0771f7da4e9ed1d9x000.xml: 332 bytes
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ffe8b7d65ec937ec0771f7da4e9ed1d9x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 537f1f2a76e198f7c13e84cd5ee6b87bx000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 537f1f2a76e198f7c13e84cd5ee6b87bx000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3f4674ec6aeee0db118cbf49f040749ex000.xml: 332 bytes
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3f4674ec6aeee0db118cbf49f040749ex000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e69c0f6db8c005bbc9da55cf2dffa081x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e69c0f6db8c005bbc9da55cf2dffa081x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 750071c623910596a4d134331ed35314x000.xml: 332 bytes
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 750071c623910596a4d134331ed35314x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3c5c917871c267d66375501f1e9a7e8ex000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.434 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3c5c917871c267d66375501f1e9a7e8ex000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 50e50924100424eafe5a483fcca72721x000.xml: 333 bytes
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 50e50924100424eafe5a483fcca72721x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 492b18b4642e3f50f74650c361918b36x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 492b18b4642e3f50f74650c361918b36x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 110c3c58177ac45dbfa8f91fc8bb5cd2x000.xml: 333 bytes
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 110c3c58177ac45dbfa8f91fc8bb5cd2x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 37578497f9646875bd3212e69ad91ff8x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 37578497f9646875bd3212e69ad91ff8x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 229323072596cb4ed211f48fbe68bca3x000.xml: 333 bytes
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 229323072596cb4ed211f48fbe68bca3x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: af27b73d6ca76ee1c12701e778d82196x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: af27b73d6ca76ee1c12701e778d82196x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a9e89cc54c4007c1d76d85b709190fe2x000.xml: 333 bytes
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a9e89cc54c4007c1d76d85b709190fe2x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 722217d35252cfd32bd1500f37a463c0x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 722217d35252cfd32bd1500f37a463c0x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fe8b456f167b1b462b7b2395c8eb9289x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.435 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fe8b456f167b1b462b7b2395c8eb9289x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1ec3570c26f1f427f8dba782ba8d6c40x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1ec3570c26f1f427f8dba782ba8d6c40x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a794f0d85a2162a7b1a254ef57174590x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a794f0d85a2162a7b1a254ef57174590x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d054a60ac355aa71c84c9ed54748cbd7x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d054a60ac355aa71c84c9ed54748cbd7x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7555a61edd3d9e4af88482d3bfb0974fx000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7555a61edd3d9e4af88482d3bfb0974fx000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6a5509e820b90b461eb9fb654e0bf518x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6a5509e820b90b461eb9fb654e0bf518x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9f777be68cf7aaecb672ef958d85c4e3x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9f777be68cf7aaecb672ef958d85c4e3x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 181c4616a1788ecdd852ebf599fb2802x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 181c4616a1788ecdd852ebf599fb2802x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1a4929fd3291a4a1bdc9cd4dd50552d9x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1a4929fd3291a4a1bdc9cd4dd50552d9x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e644f59d659ebe48a89fb931d20d6284x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e644f59d659ebe48a89fb931d20d6284x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.436 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a9a1d9f70403d87f3673e7a7398f7593x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a9a1d9f70403d87f3673e7a7398f7593x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 11310319fb8bccc01850c81491cbc202x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 11310319fb8bccc01850c81491cbc202x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b8d199bbddc5fc444620364a8334633ax000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b8d199bbddc5fc444620364a8334633ax000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d8b8206588b5cf386e81c6f68fd37596x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d8b8206588b5cf386e81c6f68fd37596x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1be111d13ac553b78731135dc3e8e5b8x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1be111d13ac553b78731135dc3e8e5b8x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dd83ff33a2f3e9a893c3ee7ac9ae6aadx000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dd83ff33a2f3e9a893c3ee7ac9ae6aadx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 054c6fd9ca769f887b2beb21576fe68cx000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 054c6fd9ca769f887b2beb21576fe68cx000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ecb48f989ad2c67b9ec601c6ce0a72ebx000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ecb48f989ad2c67b9ec601c6ce0a72ebx000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 141aea9dbb725cd084e8275adaaa9650x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 141aea9dbb725cd084e8275adaaa9650x000.xml: 47 ms
2020-02-24 11:15:50.437 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 59eebcca832c2186939f4f1f88144940x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 59eebcca832c2186939f4f1f88144940x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 636ffbaa61dc25440909df1926c3178fx000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 636ffbaa61dc25440909df1926c3178fx000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7b59cc9907b09b03ac46625c5d2ae0f0x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7b59cc9907b09b03ac46625c5d2ae0f0x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6a74c3b81e75e79799b9e0730acf9d16x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6a74c3b81e75e79799b9e0730acf9d16x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 735e04aadbda1bc741490f97811f5137x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 735e04aadbda1bc741490f97811f5137x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4c64dbf8e9c9e80a1a02e9d5f3c13800x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4c64dbf8e9c9e80a1a02e9d5f3c13800x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 435df73fca8f0199902bee23c20e35e3x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 435df73fca8f0199902bee23c20e35e3x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 25b10b2e8c9919d4697d118ef3be2185x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 25b10b2e8c9919d4697d118ef3be2185x000.xml: 47 ms
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6e2c6b653db20a789e7600146f1b222cx000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6e2c6b653db20a789e7600146f1b222cx000.xml: 47 ms
2020-02-24 11:15:50.438 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3242b6346ac54e7ae8db73404546def2x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3242b6346ac54e7ae8db73404546def2x000.xml: 46 ms
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b717bf52a979a091d972dc1161dc960bx000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success:

Uživatelský avatar
vlkosek
Level 3
Level 3
Příspěvky: 432
Registrován: prosinec 10
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod vlkosek » 24 úno 2020 15:27

b717bf52a979a091d972dc1161dc960bx000.xml: 47 ms
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0bb464630890b33d98d27da8e3e7eb3dx000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0bb464630890b33d98d27da8e3e7eb3dx000.xml: 47 ms
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1b58c9c11073db50c31edc73de95a1d6x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1b58c9c11073db50c31edc73de95a1d6x000.xml: 62 ms
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c5638c2efc7ea72c8e7109309cc68295x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c5638c2efc7ea72c8e7109309cc68295x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 47916f684e32030affee4b5b3cebbca9x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 47916f684e32030affee4b5b3cebbca9x000.xml: 47 ms
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cc6437be2e187b25b051bcc3183a984ex000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cc6437be2e187b25b051bcc3183a984ex000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 025d23ea3c264ee75cda53ffadd93a57x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.439 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 025d23ea3c264ee75cda53ffadd93a57x000.xml: 141 ms
2020-02-24 11:15:50.440 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1f048fded473808b7388f5e0fb4bc792x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.440 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1f048fded473808b7388f5e0fb4bc792x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.440 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fe5fa188e87f4b312298dad4d575773ax000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.440 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fe5fa188e87f4b312298dad4d575773ax000.xml: 171 ms
2020-02-24 11:15:50.440 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4ec334f2f2d163501157a0601af87a87x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.440 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4ec334f2f2d163501157a0601af87a87x000.xml: 94 ms
2020-02-24 11:15:50.440 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1e965a4264d00b420933c13d399dc1aax000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.440 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1e965a4264d00b420933c13d399dc1aax000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.440 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1cbaf1c2a27a0115d25751816211477ax000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.440 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1cbaf1c2a27a0115d25751816211477ax000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.440 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: be9862637c0ec3b510002f46e178ea8ax000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: be9862637c0ec3b510002f46e178ea8ax000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b2448fe4e25b9c01405a7cc01d64243fx000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b2448fe4e25b9c01405a7cc01d64243fx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 669be9cf4398c4e78adf47c3cd57c858x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 669be9cf4398c4e78adf47c3cd57c858x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d366c14cf2c901873fdd142b7793e78fx000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d366c14cf2c901873fdd142b7793e78fx000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1df1a1334fcf7c995baea75a968155bex000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1df1a1334fcf7c995baea75a968155bex000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1c7f7deac3f4cd2d83b75dcecc4a5784x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1c7f7deac3f4cd2d83b75dcecc4a5784x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: bb6013c9652ca46fd9a1142065171c4ax000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: bb6013c9652ca46fd9a1142065171c4ax000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c370f23b4338a6fb80957d9a52db3b6ax000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c370f23b4338a6fb80957d9a52db3b6ax000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.441 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 12386856cc04870f03ceb7f7fb35869ax000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.442 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 12386856cc04870f03ceb7f7fb35869ax000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.442 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d7711e80869b89ea51d01b147ff096b2x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.442 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d7711e80869b89ea51d01b147ff096b2x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.442 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1b4090d2eafa6bb21c12404e71a4a076x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.442 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1b4090d2eafa6bb21c12404e71a4a076x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.442 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 63d239b7df42dc31b1b2496fc9dda62bx000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.442 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 63d239b7df42dc31b1b2496fc9dda62bx000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.442 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: acfeff1e8e5c4b75fa98ee3420c710d4x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.442 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: acfeff1e8e5c4b75fa98ee3420c710d4x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.442 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 93fb5cd53f93b6427bd4e085439e86aex000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 93fb5cd53f93b6427bd4e085439e86aex000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9d4a80edf70c6c8c93d97eedda53c362x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9d4a80edf70c6c8c93d97eedda53c362x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 670e11cb73844b6f518a54a8708eff10x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 670e11cb73844b6f518a54a8708eff10x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2aa493c2caaa082e56cb3ac59b78f0a6x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2aa493c2caaa082e56cb3ac59b78f0a6x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c4e6232f0a46fd6e42083bed7abcff86x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c4e6232f0a46fd6e42083bed7abcff86x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8d11520533a437e50d8d8017f203daa2x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8d11520533a437e50d8d8017f203daa2x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a8a98434cb6a15e9777ac716e52984aex000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a8a98434cb6a15e9777ac716e52984aex000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: df299c6545311fe6c5ccb6da49789201x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: df299c6545311fe6c5ccb6da49789201x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 955c7a841eea688abd335921cd0f47b7x000.xml: 335 bytes
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 955c7a841eea688abd335921cd0f47b7x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.443 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7752e326a81270297cefd50880deb57ex000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7752e326a81270297cefd50880deb57ex000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d8a9ba555b4d798aaf9c716e3f08da7dx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d8a9ba555b4d798aaf9c716e3f08da7dx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 961bedd30189403cc709389d198ed929x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 961bedd30189403cc709389d198ed929x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d8d300055096878fba73cd4dffb09686x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d8d300055096878fba73cd4dffb09686x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d0d592168657a3bb31589f6f728208fbx000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d0d592168657a3bb31589f6f728208fbx000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3a6de5b92bddd49677d396a667d13cc3x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3a6de5b92bddd49677d396a667d13cc3x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 304d6a4234e27973578312439d631382x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 304d6a4234e27973578312439d631382x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.444 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 983611ed6501d2064f92ff9311b432d9x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.448 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 983611ed6501d2064f92ff9311b432d9x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.450 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0463211bf2f38d36e167aa5add0c6f49x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.450 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0463211bf2f38d36e167aa5add0c6f49x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.450 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5ef474b371d1b8ec2e6afcaba8b0dbbfx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.451 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5ef474b371d1b8ec2e6afcaba8b0dbbfx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.451 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9a14d819a3256611849be0d958779db5x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9a14d819a3256611849be0d958779db5x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 675d2e8b38729c0e8b80759d0c18f469x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 675d2e8b38729c0e8b80759d0c18f469x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b60ac6d76f5f1777672d134e51f2a63fx000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b60ac6d76f5f1777672d134e51f2a63fx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4db6b87f6e456435f080996ede0b8338x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4db6b87f6e456435f080996ede0b8338x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: bd208ac34fb0b2ae78cd70ee38e57941x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: bd208ac34fb0b2ae78cd70ee38e57941x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3c016946a7eb31ff37670faa6c72a024x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3c016946a7eb31ff37670faa6c72a024x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ba213ff3d402c5f912490a46cf41bbb4x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ba213ff3d402c5f912490a46cf41bbb4x000.xml: 78 ms
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f1075f2a02a6bdc5bb54b1067a9ff72bx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.452 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f1075f2a02a6bdc5bb54b1067a9ff72bx000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: edf49afab45e5a2fa071c881af991eb2x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: edf49afab45e5a2fa071c881af991eb2x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dde6b8109c63d455cbb8321159602b88x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dde6b8109c63d455cbb8321159602b88x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 644c2a18ab8bf911a722a833c964c223x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 644c2a18ab8bf911a722a833c964c223x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 662cb6c7026a12cfd3b6f6cd367c17cbx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 662cb6c7026a12cfd3b6f6cd367c17cbx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cf3181b834f2750ce455ee80952ad822x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cf3181b834f2750ce455ee80952ad822x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e49018ab59fb062758e20afcb36c9d2ex000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e49018ab59fb062758e20afcb36c9d2ex000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 346a70d13105f48e7b38c481c505659dx000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 346a70d13105f48e7b38c481c505659dx000.xml: 47 ms
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3b01c0ed030304a074ae18d07b86baa0x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3b01c0ed030304a074ae18d07b86baa0x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.453 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7aa02df9dbb0ec22b76d86b0b99ea86ax000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7aa02df9dbb0ec22b76d86b0b99ea86ax000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3a209c8b7b0f7f7bda6471312365cb7cx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3a209c8b7b0f7f7bda6471312365cb7cx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0036262ab159e05545ce2f3cdb69e3d7x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0036262ab159e05545ce2f3cdb69e3d7x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1dbd23f99c6cb3c8293d6e5b1000497ex000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1dbd23f99c6cb3c8293d6e5b1000497ex000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0f6e3d2221518c192cbec1af6209f6a2x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0f6e3d2221518c192cbec1af6209f6a2x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: acc24fab6e9076b303e4a12260876df2x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: acc24fab6e9076b303e4a12260876df2x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 569cbda4ce0fdae681f245267b98b940x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 569cbda4ce0fdae681f245267b98b940x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9c958fd4fa9fa99e7a72dd49a0f9617bx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.454 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9c958fd4fa9fa99e7a72dd49a0f9617bx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cc5b0033502a0daad8dc426366e2dd2cx000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cc5b0033502a0daad8dc426366e2dd2cx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: eaaeb9c29a76243538131dbc11af74bcx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: eaaeb9c29a76243538131dbc11af74bcx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2e5132e5257dee537e03a89b72d0c332x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2e5132e5257dee537e03a89b72d0c332x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: be9f8b7f3fbfa0edb1500038d8374d70x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: be9f8b7f3fbfa0edb1500038d8374d70x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 66b7f8281bb87105e3c028bd4e1009bcx000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 66b7f8281bb87105e3c028bd4e1009bcx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 458349c25295a86fb1e7246e4c3e3307x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 458349c25295a86fb1e7246e4c3e3307x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a3e4e67518100b4fec2abaee2781ad7dx000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a3e4e67518100b4fec2abaee2781ad7dx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: eac2a8928cee05e32697cb40f5c18cbex000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: eac2a8928cee05e32697cb40f5c18cbex000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.455 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7c3ea12a2c32d6d89d2e2561c37a3dd2x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.457 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7c3ea12a2c32d6d89d2e2561c37a3dd2x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.458 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5e33bf6e51d32f7eacfdecaf8941f48fx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.458 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5e33bf6e51d32f7eacfdecaf8941f48fx000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.458 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 090b2001ea24552846ed745a988d8c93x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.458 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 090b2001ea24552846ed745a988d8c93x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.458 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 47823abfb67ff0d33a71a95a69e6ebcax000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.458 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 47823abfb67ff0d33a71a95a69e6ebcax000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.458 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 813bb6cb371af01a0a22f54b2d84c7d7x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.459 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 813bb6cb371af01a0a22f54b2d84c7d7x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.459 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f50c78ec9cbb51afd7361c5e6c0b5d8fx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.459 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f50c78ec9cbb51afd7361c5e6c0b5d8fx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.459 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 811d5c7f8e7835b6d5e1adb48d75da22x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.459 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 811d5c7f8e7835b6d5e1adb48d75da22x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.459 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cd1731d650ad9ed30d93303f1e21f653x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.459 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cd1731d650ad9ed30d93303f1e21f653x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.460 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3068c7933c9d2aac1f810425bd7df3a2x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.460 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3068c7933c9d2aac1f810425bd7df3a2x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.460 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6ef8bddc580c8af91fee917a60d814ccx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.460 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6ef8bddc580c8af91fee917a60d814ccx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.460 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: df46cc11bec24030b9fe74674fc49830x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.460 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: df46cc11bec24030b9fe74674fc49830x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4e083823a34613dd0fab91ddfd246ae8x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4e083823a34613dd0fab91ddfd246ae8x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 597f4d3929fb611adde5be57069afd96x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 597f4d3929fb611adde5be57069afd96x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0c7b06ddb6205a5999922fb21b405696x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0c7b06ddb6205a5999922fb21b405696x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5c01154dc2c9f9f8e12172448c758c6ex000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5c01154dc2c9f9f8e12172448c758c6ex000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7b20aa675f83906b03b4de524c4c3230x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7b20aa675f83906b03b4de524c4c3230x000.xml: 203 ms
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c1f2c8122004fdc56c362d8d47e44c30x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c1f2c8122004fdc56c362d8d47e44c30x000.xml: 46 ms
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fbfae44b651fe26c412dedd890d2c1adx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fbfae44b651fe26c412dedd890d2c1adx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.461 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 92417f7c819c005b976fbfce8889df25x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 92417f7c819c005b976fbfce8889df25x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1bd211a853d5f7ed08a300ccff385213x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1bd211a853d5f7ed08a300ccff385213x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 86630b379e5e171bfd49f545e405d017x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 86630b379e5e171bfd49f545e405d017x000.xml: 63 ms
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 27c4c23be355302cc87e1b377a64f6d3x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 27c4c23be355302cc87e1b377a64f6d3x000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9f5e0054765f1035bec6250054886681x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9f5e0054765f1035bec6250054886681x000.xml: 63 ms
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0e6af4f5c6c005bc06ba3f0b0d0190fcx000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0e6af4f5c6c005bc06ba3f0b0d0190fcx000.xml: 16 ms
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c50c0cb01989cbf2cca16621ee5965a6x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c50c0cb01989cbf2cca16621ee5965a6x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 958eb41ded76e329835081d0c1def197x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 958eb41ded76e329835081d0c1def197x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 181ff4c41a3f4378b39ebc38a85afe6ex000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 181ff4c41a3f4378b39ebc38a85afe6ex000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.462 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5102b643376b3aa2ca503612848edd46x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5102b643376b3aa2ca503612848edd46x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 22a162c6cb207be4d8872e8396334f62x000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 22a162c6cb207be4d8872e8396334f62x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c2f9ee23d04f7e90858c89cb38e8d3d8x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c2f9ee23d04f7e90858c89cb38e8d3d8x000.xml: 46 ms
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 51e09e89e292cb0409885b02f8eb5e6ax000.xml: 877 bytes
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 51e09e89e292cb0409885b02f8eb5e6ax000.xml: 62 ms
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e18d31312a1594f99b6b3b6deaf04a58x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e18d31312a1594f99b6b3b6deaf04a58x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cc8312639c7bc0e4f78a319e698a305ax000.xml: 1027 bytes
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cc8312639c7bc0e4f78a319e698a305ax000.xml: 47 ms
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cba184cf4cf1096dc4bd432d174584b1x000.xml: 336 bytes
2020-02-24 11:15:50.463 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cba184cf4cf1096dc4bd432d174584b1x000.xml: 31 ms
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE573 LATEST path= baseVersion= [included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=]
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE573 LATEST path=
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE573 LATEST path=
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE574 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE573 LATEST path=]
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE574 LATEST path=
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE574 LATEST path=
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE575 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE574 LATEST path=]
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE575 LATEST path=
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE575 LATEST path=
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [I19463] Syncing product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8bf35e85dd81e1a95de6b6f6fa249353x000.xml: 64935 bytes
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8bf35e85dd81e1a95de6b6f6fa249353x000.xml: 94 ms
2020-02-24 11:15:50.464 Update progress: [I19463] Product download size 183860856 bytes
2020-02-24 11:17:16.566 Update progress: [I19463] Syncing product IDE573 LATEST path=
2020-02-24 11:17:16.567 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 601221048f530b2050bdb63ac13cce40x000.xml: 27708 bytes
2020-02-24 11:17:16.567 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 601221048f530b2050bdb63ac13cce40x000.xml: 2294 ms
2020-02-24 11:17:16.567 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0b4e35fd1160f375ec605ff07d99b8a7x000.xml: 398 bytes
2020-02-24 11:17:16.567 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0b4e35fd1160f375ec605ff07d99b8a7x000.xml: 15 ms
2020-02-24 11:17:16.567 Update progress: [I19463] Product download size 1682721 bytes
2020-02-24 11:17:27.819 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fc52c4e125deac2fe67a74cd24240e69x000.xml: 11361 bytes
2020-02-24 11:17:27.819 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fc52c4e125deac2fe67a74cd24240e69x000.xml: 47 ms
2020-02-24 11:17:27.988 Update progress: [I19463] Syncing product IDE574 LATEST path=
2020-02-24 11:17:27.988 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 59901c35a629b4354fd29ba67d05ce7fx000.xml: 19273 bytes
2020-02-24 11:17:27.988 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 59901c35a629b4354fd29ba67d05ce7fx000.xml: 63 ms
2020-02-24 11:17:27.989 Update progress: [I19463] Product download size 1182541 bytes
2020-02-24 11:17:32.837 Update progress: [I19463] Syncing product IDE575 LATEST path=
2020-02-24 11:17:32.837 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 124 bytes
2020-02-24 11:17:32.837 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 32 ms
2020-02-24 11:17:33.005 Installing updates...
2020-02-24 11:17:33.617 Error level 1
2020-02-24 11:18:33.583 Update successful
2020-02-24 11:18:46.437 Option all = no
2020-02-24 11:18:46.437 Option recurse = yes
2020-02-24 11:18:46.437 Option archive = no
2020-02-24 11:18:46.438 Option service = yes
2020-02-24 11:18:46.438 Option confirm = yes
2020-02-24 11:18:46.438 Option sxl = yes
2020-02-24 11:18:46.439 Option max-data-age = 35
2020-02-24 11:18:46.440 Option vdl-logging = yes
2020-02-24 11:18:46.444 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2020-02-24 11:18:46.445 Machine ID: 072d526f1e884e719a5a3d8d45a90234
2020-02-24 11:18:46.446 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2020-02-24 11:18:46.446 Component control.dll version 2.7.0
2020-02-24 11:18:46.446 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2020-02-24 11:18:46.446 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2461
2020-02-24 11:18:46.446 Component engine\veex.dll version 3.77.1.2461
2020-02-24 11:18:46.446 Component engine\savi.dll version 9.0.15.2461
2020-02-24 11:18:46.447 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2020-02-24 11:18:46.447 Version info: Product version 2.7.0
2020-02-24 11:18:46.447 Version info: Detection engine 3.77.1
2020-02-24 11:18:46.447 Version info: Detection data 5.72
2020-02-24 11:18:46.447 Version info: Build date 4.2.2020
2020-02-24 11:18:46.447 Version info: Data files added 188
2020-02-24 11:18:46.447 Version info: Last successful update 24.2.2020 12:18:33

2020-02-24 12:34:56.822 Could not open C:\hiberfil.sys
2020-02-24 12:35:32.952 Could not open C:\pagefile.sys
2020-02-24 12:57:17.357 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Program Files\WinLinez\BACKUP\WINLINEZ.EXE
2020-02-24 12:57:17.358 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Program Files\WinLinez\BACKUP\WINLINEZ.EXE
2020-02-24 12:57:27.711 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Program Files\WinLinez\WINLINEZ.EXE
2020-02-24 12:57:27.711 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Program Files\WinLinez\WINLINEZ.EXE
2020-02-24 13:04:46.476 Could not open C:\ProgramData\Autodesk\SDS\SecureDataStorage.sds\LOCK
2020-02-24 13:06:05.343 Could not open C:\System Volume Information\{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-02-24 13:06:05.344 Could not open C:\System Volume Information\{830e5c53-56d5-11ea-a1bd-94de80e24633}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-02-24 13:06:05.345 Could not open C:\System Volume Information\{830e5cfd-56d5-11ea-a1bd-94de80e24633}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-02-24 13:06:05.345 Could not open C:\System Volume Information\{8f0fb4ca-48ab-11ea-a725-94de80e24633}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-02-24 13:06:05.346 Could not open C:\System Volume Information\{b5a83ad3-5150-11ea-ad6b-94de80e24633}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-02-24 13:36:27.508 Could not open C:\Users\STETKA\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Current Session
2020-02-24 13:36:27.508 Could not open C:\Users\STETKA\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Current Tabs
2020-02-24 13:46:50.044 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}\catdb
2020-02-24 13:46:50.047 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\catdb
2020-02-24 13:46:59.823 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\DEFAULT
2020-02-24 13:46:59.825 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SAM
2020-02-24 13:46:59.826 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SECURITY
2020-02-24 13:46:59.827 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SOFTWARE
2020-02-24 13:46:59.829 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SYSTEM
2020-02-24 14:17:34.810 Could not open LOGICAL:0003:00000000
2020-02-24 14:17:34.813 Could not open D:\
2020-02-24 14:17:35.049 The following items will be cleaned up:
2020-02-24 14:17:35.049 Mal/Generic-S

Uživatelský avatar
vlkosek
Level 3
Level 3
Příspěvky: 432
Registrován: prosinec 10
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod vlkosek » 24 úno 2020 15:29

nechal jsem jej odstranit. úspěšně

Uživatelský avatar
vlkosek
Level 3
Level 3
Příspěvky: 432
Registrován: prosinec 10
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod vlkosek » 24 úno 2020 15:59

RogueKiller Anti-Malware V14.2.1.0 (x64) [Feb 24 2020] (Free) by Adlice Software
mail : https://adlice.com/contact/
Website : https://adlice.com/download/roguekiller/
Operating System : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits
Started in : Normal mode
User : STETKA [Administrator]
Started from : C:\Users\STETKA\Desktop\RogueKiller_portable64.exe
Signatures : 20200224_141123, Driver : Loaded
Mode : Standard Scan, Delete -- Date : 2020/02/24 15:55:45 (Duration : 00:21:45)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Delete ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] WtuSystemSupport.exe [AVG Netherlands B.V.] -- %programfiles(x86)%\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe -> Killed [Tree]
[PUP.Gen0 (Potentially Malicious)] WtuSystemSupport [AVG Netherlands B.V.] -- %programfiles(x86)%\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe -> Stopped
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\AVG Tuneup -- -> Deleted
[PUP.Gen0 (Potentially Malicious)] HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar|{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} -- -> Deleted
[PUP.Gen0 (Potentially Malicious)] HKEY_USERS\S-1-5-21-3812017940-2209129588-3592431636-1002\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser|{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} -- -> Deleted
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|vProt -- [%programfiles(x86)%\AVG Web TuneUp\vprot.exe] -> Deleted
[PUP.Gen0 (Potentially Malicious)] HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\WtuSystemSupport -- [%programfiles(x86)%\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe] -> Deleted
[PUP.Gen0 (Potentially Malicious)] HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\WtuSystemSupport -- [%programfiles(x86)%\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe] -> Deleted
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] AVG Web TuneUp -- %localappdata%\AVG Web TuneUp -> Deleted
=> 06b2b50529456c59.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\06B2B5~1.FB [1]
=> 06b2b50529456c59__exp__22-07-2016 11-04-16 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\06B2B5~1 [1]
=> 1896dc84417272e9.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\1896DC~1.FB [1]
=> 1896dc84417272e9__exp__19-04-2016 06-54-32 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\1896DC~1 [1]
=> 1cd6f8b6efda9fb0.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\1CD6F8~1.FB [1]
=> 1e1db5bbbe17ee23.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\1E1DB5~1.FB [1]
=> 1e1db5bbbe17ee23__exp__20-10-2017 13-39-34 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\1E1DB5~1 [1]
=> 31af20fa7ea2ba70.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\31AF20~1.FB [1]
=> 31af20fa7ea2ba70__exp__13-06-2017 14-34-17 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\31AF20~1 [1]
=> 3d034ed87747901b.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\3D034E~1.FB [1]
=> 3d034ed87747901b__exp__07-02-2017 08-07-06 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\3D034E~1 [1]
=> 5392f3f2e8b208b6.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\5392F3~1.FB [1]
=> 5392f3f2e8b208b6__exp__23-08-2016 07-45-18 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\5392F3~1 [1]
=> 567ccd226ac146b7.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\567CCD~1.FB [1]
=> 61052d71fda40ea6.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\61052D~1.FB [1]
=> 61052d71fda40ea6__exp__21-03-2018 14-33-40 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\61052D~1 [1]
=> 661102018bdb83cc.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\661102~1.FB [1]
=> 7610a9d9fade58f3.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\7610A9~1.FB [1]
=> 7610a9d9fade58f3__exp__11-12-2015 09-19-10 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\7610A9~1 [1]
=> 7f33f96b34ec557c.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\7F33F9~1.FB [1]
=> 7f33f96b34ec557c__exp__24-02-2020 11-17-24 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\7F33F9~1 [1]
=> 8b32b9da25c1fd3b.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\8B32B9~1.FB [1]
=> 8b32b9da25c1fd3b__exp__22-12-2017 12-40-43 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\8B32B9~1 [1]
=> b511a00f9b7881be.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\B511A0~1.FB [1]
=> b511a00f9b7881be__exp__10-12-2015 08-05-12 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\B511A0~1 [1]
=> bbddb663339d6a39.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\BBDDB6~1.FB [1]
=> bbddb663339d6a39__exp__23-02-2016 07-59-43 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\BBDDB6~1 [1]
=> be5eb7e0636b5d54.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\BE5EB7~1.FB [1]
=> be5eb7e0636b5d54__exp__27-09-2016 12-26-34 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\BE5EB7~1 [1]
=> c28f332274cc4aae.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\C28F33~1.FB [1]
=> c28f332274cc4aae__exp__13-05-2016 13-11-07 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\C28F33~1 [1]
=> d1e25208f11b6614.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\D1E252~1.FB [1]
=> d1e25208f11b6614__exp__17-12-2015 08-12-44 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\D1E252~1 [1]
=> db410f8334dbb98f.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\DB410F~1.FB [1]
=> db410f8334dbb98f__exp__22-03-2018 07-11-23 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\DB410F~1 [1]
=> df43afef7581b006.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\DF43AF~1.FB [1]
=> df43afef7581b006__exp__24-03-2016 10-15-27 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\DF43AF~1 [1]
=> f10601a84258af8d.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\F10601~1.FB [1]
=> f10601a84258af8d__exp__05-09-2016 14-09-27 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\F10601~1 [1]
=> fb6dd1c9fbe936c0.fb -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\FB6DD1~1.FB [1]
=> fb6dd1c9fbe936c0__exp__06-10-2015 05-53-31 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\FB6DD1~1 [1]
=> tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache\tmp [1]
=> cache -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\cache [1]
=> install.js -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\Chrome\install.js [1]
=> Chrome -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\Chrome [1]
=> dt.dat -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\DNT\dt.dat [1]
=> DNT -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\DNT [1]
=> Cookies -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\CEF_CA~1\Cookies [1]
=> Cookies-journal -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\CEF_CA~1\COOKIE~1 [1]
=> data_0 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\CEF_CA~1\data_0 [1]
=> data_1 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\CEF_CA~1\data_1 [1]
=> data_2 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\CEF_CA~1\data_2 [1]
=> data_3 -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\CEF_CA~1\data_3 [1]
=> index -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\CEF_CA~1\index [1]
=> cef_cache -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\CEF_CA~1 [1]
=> ExceptionalDomains.dat -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\EXCEPT~1.DAT [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\LOCALS~1.XML [1]
=> SiteSafety.json -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\SITESA~1.JSO [1]
=> dbtmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\dbtmp [1]
=> tmp11C7.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp11C7.tmp [1]
=> tmp1324.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp1324.tmp [1]
=> tmp13CF.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp13CF.tmp [1]
=> tmp13E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp13E.tmp [1]
=> tmp141.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp141.tmp [1]
=> tmp19CE.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp19CE.tmp [1]
=> tmp1A27.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp1A27.tmp [1]
=> tmp1BE9.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp1BE9.tmp [1]
=> tmp1BEE.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp1BEE.tmp [1]
=> tmp1D39.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp1D39.tmp [1]
=> tmp2004.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2004.tmp [1]
=> tmp2060.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2060.tmp [1]
=> tmp2066.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2066.tmp [1]
=> tmp20A3.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp20A3.tmp [1]
=> tmp20B.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp20B.tmp [1]
=> tmp211B.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp211B.tmp [1]
=> tmp213D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp213D.tmp [1]
=> tmp22CC.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp22CC.tmp [1]
=> tmp22D8.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp22D8.tmp [1]
=> tmp231D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp231D.tmp [1]
=> tmp2398.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2398.tmp [1]
=> tmp239A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp239A.tmp [1]
=> tmp23A6.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp23A6.tmp [1]
=> tmp2538.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2538.tmp [1]
=> tmp257.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp257.tmp [1]
=> tmp270D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp270D.tmp [1]
=> tmp2718.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2718.tmp [1]
=> tmp2741.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2741.tmp [1]
=> tmp2760.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2760.tmp [1]
=> tmp283.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp283.tmp [1]
=> tmp2855.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2855.tmp [1]
=> tmp286F.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp286F.tmp [1]
=> tmp2957.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2957.tmp [1]
=> tmp2A42.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2A42.tmp [1]
=> tmp2BB5.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2BB5.tmp [1]
=> tmp2D19.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2D19.tmp [1]
=> tmp2F27.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2F27.tmp [1]
=> tmp2F6A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp2F6A.tmp [1]
=> tmp31A6.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp31A6.tmp [1]
=> tmp32E2.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp32E2.tmp [1]
=> tmp338A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp338A.tmp [1]
=> tmp364E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp364E.tmp [1]
=> tmp3740.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp3740.tmp [1]
=> tmp389D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp389D.tmp [1]
=> tmp3936.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp3936.tmp [1]
=> tmp3A3E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp3A3E.tmp [1]
=> tmp3B48.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp3B48.tmp [1]
=> tmp3D80.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp3D80.tmp [1]
=> tmp3E53.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp3E53.tmp [1]
=> tmp3E71.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp3E71.tmp [1]
=> tmp403C.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp403C.tmp [1]
=> tmp4100.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4100.tmp [1]
=> tmp414D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp414D.tmp [1]
=> tmp419A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp419A.tmp [1]
=> tmp41C4.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp41C4.tmp [1]
=> tmp4212.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4212.tmp [1]
=> tmp422E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp422E.tmp [1]
=> tmp426.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp426.tmp [1]
=> tmp43D1.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp43D1.tmp [1]
=> tmp448E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp448E.tmp [1]
=> tmp45E0.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp45E0.tmp [1]
=> tmp469C.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp469C.tmp [1]
=> tmp48F1.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp48F1.tmp [1]
=> tmp4AA5.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4AA5.tmp [1]
=> tmp4AD9.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4AD9.tmp [1]
=> tmp4AE.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4AE.tmp [1]
=> tmp4B88.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4B88.tmp [1]
=> tmp4D2B.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4D2B.tmp [1]
=> tmp4DF6.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4DF6.tmp [1]
=> tmp4E4A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4E4A.tmp [1]
=> tmp4E57.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4E57.tmp [1]
=> tmp4FAE.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4FAE.tmp [1]
=> tmp4FFD.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp4FFD.tmp [1]
=> tmp508A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp508A.tmp [1]
=> tmp5181.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5181.tmp [1]
=> tmp5517.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5517.tmp [1]
=> tmp551E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp551E.tmp [1]
=> tmp5578.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5578.tmp [1]
=> tmp572F.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp572F.tmp [1]
=> tmp5761.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5761.tmp [1]
=> tmp58C.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp58C.tmp [1]
=> tmp59FB.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp59FB.tmp [1]
=> tmp5B92.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5B92.tmp [1]
=> tmp5CF.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5CF.tmp [1]
=> tmp5D43.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5D43.tmp [1]
=> tmp5DAC.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5DAC.tmp [1]
=> tmp5E01.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5E01.tmp [1]
=> tmp5E82.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5E82.tmp [1]
=> tmp5EDB.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5EDB.tmp [1]
=> tmp5F8.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp5F8.tmp [1]
=> tmp60A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp60A.tmp [1]
=> tmp6299.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp6299.tmp [1]
=> tmp6385.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp6385.tmp [1]
=> tmp67D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp67D.tmp [1]
=> tmp6922.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp6922.tmp [1]
=> tmp692D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp692D.tmp [1]
=> tmp6941.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp6941.tmp [1]
=> tmp694E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp694E.tmp [1]
=> tmp696E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp696E.tmp [1]
=> tmp6A2A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp6A2A.tmp [1]
=> tmp6AE4.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp6AE4.tmp [1]
=> tmp6B1.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp6B1.tmp [1]
=> tmp6CBE.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp6CBE.tmp [1]
=> tmp6DFC.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp6DFC.tmp [1]
=> tmp6F48.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp6F48.tmp [1]
=> tmp7009.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7009.tmp [1]
=> tmp70AA.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp70AA.tmp [1]
=> tmp71F9.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp71F9.tmp [1]
=> tmp74FB.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp74FB.tmp [1]
=> tmp755F.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp755F.tmp [1]
=> tmp764B.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp764B.tmp [1]
=> tmp76CE.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp76CE.tmp [1]
=> tmp773B.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp773B.tmp [1]
=> tmp7752.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7752.tmp [1]
=> tmp77F3.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp77F3.tmp [1]
=> tmp7895.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7895.tmp [1]
=> tmp78C0.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp78C0.tmp [1]
=> tmp78D5.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp78D5.tmp [1]
=> tmp7925.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7925.tmp [1]
=> tmp79F.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp79F.tmp [1]
=> tmp7B11.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7B11.tmp [1]
=> tmp7C6D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7C6D.tmp [1]
=> tmp7C85.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7C85.tmp [1]
=> tmp7CF6.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7CF6.tmp [1]
=> tmp7D97.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7D97.tmp [1]
=> tmp7DA2.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7DA2.tmp [1]
=> tmp7DF8.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7DF8.tmp [1]
=> tmp7F16.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp7F16.tmp [1]
=> tmp818C.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp818C.tmp [1]
=> tmp81B0.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp81B0.tmp [1]
=> tmp8246.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8246.tmp [1]
=> tmp8284.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8284.tmp [1]
=> tmp82D9.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp82D9.tmp [1]
=> tmp82EE.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp82EE.tmp [1]
=> tmp82FD.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp82FD.tmp [1]
=> tmp83CB.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp83CB.tmp [1]
=> tmp8407.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8407.tmp [1]
=> tmp8434.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8434.tmp [1]
=> tmp8512.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8512.tmp [1]
=> tmp8634.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8634.tmp [1]
=> tmp8652.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8652.tmp [1]
=> tmp876D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp876D.tmp [1]
=> tmp88D3.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp88D3.tmp [1]
=> tmp8A47.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8A47.tmp [1]
=> tmp8AA6.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8AA6.tmp [1]
=> tmp8B49.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8B49.tmp [1]
=> tmp8CA7.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8CA7.tmp [1]
=> tmp8D4.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8D4.tmp [1]
=> tmp8E0.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8E0.tmp [1]
=> tmp8F1D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp8F1D.tmp [1]
=> tmp9208.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp9208.tmp [1]
=> tmp922B.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp922B.tmp [1]
=> tmp93C9.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp93C9.tmp [1]
=> tmp9530.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp9530.tmp [1]
=> tmp974A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp974A.tmp [1]
=> tmp9870.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp9870.tmp [1]
=> tmp98AA.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp98AA.tmp [1]
=> tmp9B3B.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp9B3B.tmp [1]
=> tmp9BD5.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp9BD5.tmp [1]
=> tmp9C5F.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp9C5F.tmp [1]
=> tmp9C69.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp9C69.tmp [1]
=> tmp9C9F.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp9C9F.tmp [1]
=> tmp9EB6.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp9EB6.tmp [1]
=> tmp9F3A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmp9F3A.tmp [1]
=> tmpA081.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpA081.tmp [1]
=> tmpA0DE.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpA0DE.tmp [1]
=> tmpA36E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpA36E.tmp [1]
=> tmpA49F.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpA49F.tmp [1]
=> tmpA7E7.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpA7E7.tmp [1]
=> tmpA811.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpA811.tmp [1]
=> tmpA814.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpA814.tmp [1]
=> tmpA8AF.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpA8AF.tmp [1]
=> tmpA91A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpA91A.tmp [1]
=> tmpA97.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpA97.tmp [1]
=> tmpAA9B.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpAA9B.tmp [1]
=> tmpABE3.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpABE3.tmp [1]
=> tmpADA7.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpADA7.tmp [1]
=> tmpAE03.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpAE03.tmp [1]
=> tmpAE55.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpAE55.tmp [1]
=> tmpAEE7.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpAEE7.tmp [1]
=> tmpAF7.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpAF7.tmp [1]
=> tmpAF8.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpAF8.tmp [1]
=> tmpAFA4.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpAFA4.tmp [1]
=> tmpB044.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB044.tmp [1]
=> tmpB182.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB182.tmp [1]
=> tmpB1CB.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB1CB.tmp [1]
=> tmpB229.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB229.tmp [1]
=> tmpB35E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB35E.tmp [1]
=> tmpB455.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB455.tmp [1]
=> tmpB592.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB592.tmp [1]
=> tmpB5C4.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB5C4.tmp [1]
=> tmpB92E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB92E.tmp [1]
=> tmpB94D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB94D.tmp [1]
=> tmpB958.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB958.tmp [1]
=> tmpB995.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpB995.tmp [1]
=> tmpBA8.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpBA8.tmp [1]
=> tmpBB85.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpBB85.tmp [1]
=> tmpBBE7.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpBBE7.tmp [1]
=> tmpBD0.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpBD0.tmp [1]
=> tmpBDFF.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpBDFF.tmp [1]
=> tmpBF3A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpBF3A.tmp [1]
=> tmpC09C.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC09C.tmp [1]
=> tmpC16.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC16.tmp [1]
=> tmpC28B.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC28B.tmp [1]
=> tmpC36A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC36A.tmp [1]
=> tmpC45.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC45.tmp [1]
=> tmpC4F9.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC4F9.tmp [1]
=> tmpC591.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC591.tmp [1]
=> tmpC6BC.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC6BC.tmp [1]
=> tmpC7C1.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC7C1.tmp [1]
=> tmpC821.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC821.tmp [1]
=> tmpC904.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC904.tmp [1]
=> tmpC934.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC934.tmp [1]
=> tmpC96A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC96A.tmp [1]
=> tmpC9DC.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpC9DC.tmp [1]
=> tmpCA15.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpCA15.tmp [1]
=> tmpCCC1.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpCCC1.tmp [1]
=> tmpD06.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpD06.tmp [1]
=> tmpD21D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpD21D.tmp [1]
=> tmpD22F.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpD22F.tmp [1]
=> tmpD40.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpD40.tmp [1]
=> tmpD704.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpD704.tmp [1]
=> tmpD7F4.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpD7F4.tmp [1]
=> tmpD87C.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpD87C.tmp [1]
=> tmpDB00.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpDB00.tmp [1]
=> tmpDBD4.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpDBD4.tmp [1]
=> tmpDC13.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpDC13.tmp [1]
=> tmpDCE2.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpDCE2.tmp [1]
=> tmpDDEC.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpDDEC.tmp [1]
=> tmpDE73.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpDE73.tmp [1]
=> tmpDEE3.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpDEE3.tmp [1]
=> tmpDF03.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpDF03.tmp [1]
=> tmpDF15.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpDF15.tmp [1]
=> tmpDF19.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpDF19.tmp [1]
=> tmpDF2.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpDF2.tmp [1]
=> tmpE0CD.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE0CD.tmp [1]
=> tmpE0D8.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE0D8.tmp [1]
=> tmpE0F.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE0F.tmp [1]
=> tmpE0F2.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE0F2.tmp [1]
=> tmpE2DF.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE2DF.tmp [1]
=> tmpE3CF.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE3CF.tmp [1]
=> tmpE45.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE45.tmp [1]
=> tmpE4B0.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE4B0.tmp [1]
=> tmpE4EF.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE4EF.tmp [1]
=> tmpE72.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE72.tmp [1]
=> tmpE7B9.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE7B9.tmp [1]
=> tmpE8E9.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpE8E9.tmp [1]
=> tmpEB4F.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpEB4F.tmp [1]
=> tmpEBA5.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpEBA5.tmp [1]
=> tmpED3E.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpED3E.tmp [1]
=> tmpEE2C.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpEE2C.tmp [1]
=> tmpEE44.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpEE44.tmp [1]
=> tmpF01A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpF01A.tmp [1]
=> tmpF494.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpF494.tmp [1]
=> tmpF49C.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpF49C.tmp [1]
=> tmpF52D.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpF52D.tmp [1]
=> tmpF5E6.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpF5E6.tmp [1]
=> tmpF703.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpF703.tmp [1]
=> tmpF79C.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpF79C.tmp [1]
=> tmpF80B.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpF80B.tmp [1]
=> tmpF81F.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpF81F.tmp [1]
=> tmpF89.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpF89.tmp [1]
=> tmpF9A6.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpF9A6.tmp [1]
=> tmpFB61.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpFB61.tmp [1]
=> tmpFB9.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpFB9.tmp [1]
=> tmpFDE8.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpFDE8.tmp [1]
=> tmpFF0A.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpFF0A.tmp [1]
=> tmpFF74.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpFF74.tmp [1]
=> tmpFFEB.tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp\tmpFFEB.tmp [1]

Uživatelský avatar
vlkosek
Level 3
Level 3
Příspěvky: 432
Registrován: prosinec 10
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod vlkosek » 24 úno 2020 16:00

=> tmp -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE\tmp [1]
=> IE -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\IE [1]
=> Statistics -- C:\Users\STETKA\AppData\Local\AVGWEB~1\STATIS~1 [1]
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] AVG Secure Search -- %programdata%\AVG Secure Search -> Deleted
=> logger.properties -- C:\PROGRA~3\AVGSEC~1\Logger\LOGGER~1.PRO [1]
=> Logger -- C:\PROGRA~3\AVGSEC~1\Logger [1]
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] AVG Web TuneUp -- %programdata%\AVG Web TuneUp -> Deleted
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\410~1.411\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\410~1.411\install.js [1]
=> 4.1.0.411 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\410~1.411 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\414~1.948\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\414~1.948\install.js [1]
=> 4.1.4.948 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\414~1.948 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\415~1.143\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\415~1.143\install.js [1]
=> 4.1.5.143 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\415~1.143 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\416~1.294\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\416~1.294\install.js [1]
=> 4.1.6.294 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\416~1.294 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\418~1.599\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\418~1.599\install.js [1]
=> 4.1.8.599 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\418~1.599 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\422~1.128\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\422~1.128\install.js [1]
=> 4.2.2.128 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\422~1.128 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\423~1.128\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\423~1.128\install.js [1]
=> 4.2.3.128 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\423~1.128 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\424~1.155\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\424~1.155\install.js [1]
=> 4.2.4.155 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\424~1.155 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\425~1.441\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\425~1.441\install.js [1]
=> 4.2.5.441 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\425~1.441 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\426~1.552\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\426~1.552\install.js [1]
=> 4.2.6.552 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\426~1.552 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\428~1.608\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\428~1.608\install.js [1]
=> 4.2.8.608 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\428~1.608 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\429~1.726\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\429~1.726\install.js [1]
=> 4.2.9.726 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\429~1.726 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\431~1.831\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\431~1.831\install.js [1]
=> 4.3.1.831 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\431~1.831 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\432~1.18\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\432~1.18\install.js [1]
=> 4.3.2.18 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\432~1.18 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\434~1.122\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\434~1.122\install.js [1]
=> 4.3.4.122 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\434~1.122 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\435~1.160\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\435~1.160\install.js [1]
=> 4.3.5.160 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\435~1.160 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\436~1.255\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\436~1.255\install.js [1]
=> 4.3.6.255 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\436~1.255 [1]
=> ExtensionTemplate.txt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\439~1.626\EXTENS~1.TXT [1]
=> install.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\439~1.626\install.js [1]
=> 4.3.9.626 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1\439~1.626 [1]
=> ChromeExt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CHROME~1 [1]
=> avgcommx.dll -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CRASHR~1\avgcommx.dll [1]
=> avgdiagex.exe -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CRASHR~1\AVGDIA~1.EXE [1]
=> avgdumpx.exe -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CRASHR~1\avgdumpx.exe [1]
=> avgsysx.dll -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CRASHR~1\avgsysx.dll [1]
=> crash.avgdx -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CRASHR~1\CRASH~1.AVG [1]
=> CrashReport -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\CRASHR~1 [1]
=> avg@toolbar.xpi -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\FIREFO~2\439~1.626\AVG@TO~1.XPI [1]
=> 4.3.9.626 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\FIREFO~2\439~1.626 [1]
=> FireFoxExt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\FIREFO~2 [1]
=> FireFoxSearchXml.tmp -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\FIREFO~1\439~1.626\FIREFO~1.TMP [1]
=> 4.3.9.626 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\FIREFO~1\439~1.626 [1]
=> FirefoxSaps -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\FIREFO~1 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\410~1.411\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\410~1.411\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\410~1.411\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.1.0.411 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\410~1.411 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\414~1.948\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\414~1.948\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\414~1.948\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.1.4.948 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\414~1.948 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\415~1.143\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\415~1.143\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\415~1.143\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.1.5.143 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\415~1.143 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\416~1.294\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\416~1.294\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\416~1.294\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.1.6.294 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\416~1.294 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\418~1.599\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\418~1.599\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\418~1.599\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.1.8.599 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\418~1.599 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\422~1.128\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\422~1.128\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\422~1.128\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.2.2.128 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\422~1.128 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\423~1.128\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\423~1.128\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\423~1.128\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.2.3.128 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\423~1.128 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\424~1.155\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\424~1.155\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\424~1.155\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.2.4.155 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\424~1.155 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\425~1.441\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\425~1.441\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\425~1.441\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.2.5.441 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\425~1.441 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\426~1.552\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\426~1.552\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\426~1.552\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.2.6.552 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\426~1.552 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\428~1.608\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\428~1.608\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\428~1.608\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.2.8.608 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\428~1.608 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\429~1.726\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\429~1.726\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\429~1.726\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.2.9.726 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\429~1.726 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\431~1.831\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\431~1.831\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\431~1.831\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.3.1.831 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\431~1.831 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\432~1.18\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\432~1.18\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\432~1.18\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.3.2.18 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\432~1.18 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\434~1.122\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\434~1.122\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\434~1.122\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.3.4.122 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\434~1.122 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\435~1.160\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\435~1.160\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\435~1.160\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.3.5.160 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\435~1.160 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\436~1.255\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\436~1.255\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\436~1.255\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.3.6.255 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\436~1.255 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\437~1.452\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\437~1.452\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\437~1.452\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.3.7.452 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\437~1.452 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\438~1.510\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\438~1.510\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\438~1.510\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.3.8.510 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\438~1.510 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\438~1.566\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\438~1.566\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\438~1.566\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.3.8.566 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\438~1.566 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\439~1.605\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\439~1.605\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\439~1.605\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.3.9.605 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\439~1.605 [1]
=> inflate.js -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\439~1.626\inflate.js [1]
=> init.html -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\439~1.626\INIT~1.HTM [1]
=> LocalStorage.xml -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\439~1.626\LOCALS~1.XML [1]
=> 4.3.9.626 -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt\439~1.626 [1]
=> IeExt -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\IeExt [1]
=> UsersState.json -- C:\PROGRA~3\AVGWEB~1\USERSS~1.JSO [1]
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] AVG Web TuneUp -- %programfiles(x86)%\AVG Web TuneUp -> Deleted
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\410~1.411\AVGWEB~1.DLL [1]
=> AVG Web TuneUp_toolbar.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\410~1.411\AVGWEB~2.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\410~1.411\install.ini [1]
=> 4.1.0.411 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\410~1.411 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\414~1.948\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\414~1.948\install.ini [1]
=> 4.1.4.948 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\414~1.948 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\415~1.143\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\415~1.143\install.ini [1]
=> 4.1.5.143 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\415~1.143 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\416~1.294\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\416~1.294\install.ini [1]
=> 4.1.6.294 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\416~1.294 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\418~1.599\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\418~1.599\install.ini [1]
=> 4.1.8.599 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\418~1.599 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\422~1.128\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\422~1.128\install.ini [1]
=> 4.2.2.128 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\422~1.128 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\423~1.128\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\423~1.128\install.ini [1]
=> 4.2.3.128 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\423~1.128 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\424~1.155\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\424~1.155\install.ini [1]
=> 4.2.4.155 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\424~1.155 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\425~1.441\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\425~1.441\install.ini [1]
=> 4.2.5.441 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\425~1.441 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\426~1.552\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\426~1.552\install.ini [1]
=> 4.2.6.552 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\426~1.552 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\428~1.608\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\428~1.608\install.ini [1]
=> 4.2.8.608 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\428~1.608 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\429~1.726\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\429~1.726\install.ini [1]
=> 4.2.9.726 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\429~1.726 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\431~1.831\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\431~1.831\install.ini [1]
=> 4.3.1.831 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\431~1.831 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\432~1.18\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\432~1.18\install.ini [1]
=> 4.3.2.18 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\432~1.18 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\434~1.122\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\434~1.122\install.ini [1]
=> 4.3.4.122 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\434~1.122 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\435~1.160\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\435~1.160\install.ini [1]
=> 4.3.5.160 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\435~1.160 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\436~1.255\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\436~1.255\install.ini [1]
=> 4.3.6.255 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\436~1.255 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\437~1.452\AVGWEB~1.DLL [1]
=> 4.3.7.452 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\437~1.452 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\438~1.510\AVGWEB~1.DLL [1]
=> 4.3.8.510 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\438~1.510 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\438~1.566\AVGWEB~1.DLL [1]
=> 4.3.8.566 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\438~1.566 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\439~1.605\AVGWEB~1.DLL [1]
=> 4.3.9.605 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\439~1.605 [1]
=> AVG Web TuneUp.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\439~1.626\AVGWEB~1.DLL [1]
=> install.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\439~1.626\install.ini [1]
=> 4.3.9.626 -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\439~1.626 [1]
=> AVG Web TuneUp -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\AVGWEB~1 [1]
=> avgcefrend.exe -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\AVGCEF~1.EXE [1]
=> _._ -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\BUNDLE~1\_._ [1]
=> BundleInstall -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\BUNDLE~1 [1]
=> BundleInstall.exe -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\BUNDLE~1.EXE [1]
=> BundleInstaller.ini -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\BUNDLE~1.INI [1]
=> buttonicon.ico -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\BUTTON~1.ICO [1]
=> CefHost.exe -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CefHost.exe [1]
=> enhancedHelper.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\ENHANC~1.JS [1]
=> ExtensionGuard.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\EXTENS~1.HTM [1]
=> button.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\Images\button.png [1]
=> laptop.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\Images\laptop.png [1]
=> logo.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\Images\logo.png [1]
=> safe-wt.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\Images\safe-wt.png [1]
=> shield.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\Images\shield.png [1]
=> site-safe.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\Images\SITE-S~1.PNG [1]
=> sitesafety.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\Images\SITESA~1.PNG [1]
=> x.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\Images\x.png [1]
=> Images -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\Images [1]
=> jquery-1.8.1.min.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1\JQUERY~1.JS [1]
=> ChConfirmHelperRes -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHCONF~1 [1]
=> avg_logo_medium.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~1\AVG_LO~1.PNG [1]
=> cg.css -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~1\cg.css [1]
=> cg.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~1\cg.js [1]
=> ChromeGuadDsp.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~1\CHROME~1.HTM [1]
=> jquery-1.8.1.min.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~1\JQUERY~1.JS [1]
=> Thumbs.db -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~1\Thumbs.db [1]
=> ChromeGuardRes -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~1 [1]
=> nt28_2.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~2\AVGNAT~1\NT28_2~1.HTM [1]
=> AVG Nation toolbar -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~2\AVGNAT~1 [1]
=> nt28_2.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~2\AVGSAF~1\NT28_2~1.HTM [1]
=> AVG SafeGuard toolbar -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~2\AVGSAF~1 [1]
=> nt28_2.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~2\AVGSEC~1\NT28_2~1.HTM [1]
=> AVG Secure Search -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~2\AVGSEC~1 [1]
=> nt28_2.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~2\AVGWEB~1\NT28_2~1.HTM [1]
=> AVG Web TuneUp -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~2\AVGWEB~1 [1]
=> nt.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~2\NT6FB2~1.HTM [1]
=> nt28_2.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~2\nt28_2.js [1]
=> ChromeRes -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CHROME~2 [1]
=> configuration.xml -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CONFIG~1.XML [1]
=> crash.avgdx -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\CRASH~1.AVG [1]
=> data.zip -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\data.zip [1]
=> all.css -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\DSPDLG~1\all.css [1]
=> btn-ok2.gif -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\DSPDLG~1\btn-ok2.gif [1]
=> downBtn.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\DSPDLG~1\downBtn.png [1]
=> DSPDlg_IE.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\DSPDLG~1\DSPDLG~1.HTM [1]
=> logo2.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\DSPDLG~1\logo2.png [1]
=> Thumbs.db -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\DSPDLG~1\Thumbs.db [1]
=> upBtn.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\DSPDLG~1\upBtn.png [1]
=> DSPDlg_IE -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\DSPDLG~1 [1]
=> EEImageHandler.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\ENABLE~1\EEIMAG~1.HTM [1]
=> box_ie.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\ENABLE~1\Images\box_ie.png [1]
=> Thumbs.db -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\ENABLE~1\Images\Thumbs.db [1]
=> Images -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\ENABLE~1\Images [1]
=> EnableHelperRes -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\ENABLE~1 [1]
=> favicon.ico -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\favicon.ico [1]
=> FireFoxSearchXml.tmp -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\FIREFO~1.TMP [1]
=> icudt.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\icudt.dll [1]
=> ie_dsp1.css -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\ie_dsp1.css [1]
=> ie_dsp1.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\ie_dsp1.js [1]
=> ie_dsp2.css -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\ie_dsp2.css [1]
=> ie_dsp2.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\ie_dsp2.js [1]
=> ie_dsp_step1.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\IE_DSP~1.HTM [1]
=> ie_dsp_step2.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\IE_DSP~2.HTM [1]
=> arrow-up.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\Images\arrow-up.png [1]
=> arrow.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\Images\arrow.png [1]
=> avg_logo.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\Images\avg_logo.png [1]
=> box-bottom-small.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\Images\BOX-BO~1.PNG [1]
=> box-bottom.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\Images\BOX-BO~2.PNG [1]
=> box-middle.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\Images\BOX-MI~1.PNG [1]
=> box-top-small.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\Images\BOX-TO~1.PNG [1]
=> box-top.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\Images\box-top.png [1]
=> Images -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\Images [1]
=> jquery-1.8.1.min.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1\JQUERY~1.JS [1]
=> IeDspHelperRes -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEDSPH~1 [1]
=> ie_dsp.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\IE_DSP~1.HTM [1]
=> arrow-up.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\arrow-up.png [1]
=> logo-white-background.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\LOGO-W~1.PNG [1]
=> arrow-up.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old\arrow-up.png [1]
=> arrow.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old\arrow.png [1]
=> avg_logo.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old\avg_logo.png [1]
=> box-bottom-small.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old\BOX-BO~1.PNG [1]
=> box-bottom.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old\BOX-BO~2.PNG [1]
=> box-middle.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old\BOX-MI~1.PNG [1]
=> box-top-small.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old\BOX-TO~1.PNG [1]
=> box-top.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old\box-top.png [1]
=> gradient-background.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old\GRADIE~1.PNG [1]
=> text-box.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old\text-box.png [1]
=> up-arrow1.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old\UP-ARR~1.PNG [1]
=> old -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\old [1]
=> Thumbs.db -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\Thumbs.db [1]
=> up-arrow-new.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images\UP-ARR~1.PNG [1]
=> images -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\images [1]
=> gradient-background.svg -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\IMAGES~1\GRADIE~1.SVG [1]
=> logo-white-background.xcf -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\IMAGES~1\LOGO-W~1.XCF [1]
=> text-box.psd -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\IMAGES~1\text-box.psd [1]
=> up-arrow-new.xcf -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\IMAGES~1\UP-ARR~1.XCF [1]
=> up-arrow.xcf -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\IMAGES~1\up-arrow.xcf [1]
=> images-source -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\IMAGES~1 [1]
=> ie_dsp.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\scripts\ie_dsp.js [1]
=> jquery-1.8.1.min.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\scripts\JQUERY~1.JS [1]
=> translation.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\scripts\TRANSL~1.JS [1]
=> utils.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\scripts\utils.js [1]
=> scripts -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\scripts [1]
=> base.css -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\base.css [1]
=> AVGSans-Black.eot -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~1.EOT [1]
=> AVGSans-Black.svg -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~1.SVG [1]
=> AVGSans-Black.ttf -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~1.TTF [1]
=> AVGSans-Black.woff -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~1.WOF [1]
=> AVGSans-Bold.eot -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~2.EOT [1]
=> AVGSans-Bold.svg -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~2.SVG [1]
=> AVGSans-Bold.ttf -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~2.TTF [1]
=> AVGSans-Bold.woff -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~2.WOF [1]
=> AVGSans-Book.eot -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~3.EOT [1]
=> AVGSans-Book.svg -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~3.SVG [1]
=> AVGSans-Book.ttf -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~3.TTF [1]
=> AVGSans-Book.woff -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~3.WOF [1]
=> AVGSans-Light.eot -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~4.EOT [1]
=> AVGSans-Light.svg -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~4.SVG [1]
=> AVGSans-Light.ttf -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~4.TTF [1]
=> AVGSans-Light.woff -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVGSAN~4.WOF [1]
=> AVGSans-Medium.eot -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AV3AFA~1.EOT [1]
=> AVGSans-Medium.svg -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVCE19~1.SVG [1]
=> AVGSans-Medium.ttf -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AV9FD3~1.TTF [1]
=> AVGSans-Medium.woff -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\AVD319~1.WOF [1]
=> Webtuneup.eot -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\WEBTUN~1.EOT [1]
=> Webtuneup.ttf -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\WEBTUN~1.TTF [1]
=> Webtuneup.woff -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts\WEBTUN~1.WOF [1]
=> fonts -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts [1]
=> fonts.css -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\fonts.css [1]
=> ie_dsp.css -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1\ie_dsp.css [1]
=> stylesheets -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\STYLES~1 [1]
=> index.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\index.js [1]
=> changes.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\doc\changes.md [1]
=> columns.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\doc\columns.md [1]
=> coverage.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\doc\COVERA~1.HTM [1]
=> from.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\doc\from.md [1]
=> index.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\doc\index.md [1]
=> parser.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\doc\parser.md [1]
=> stringifier.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\doc\STRING~1.MD [1]
=> to.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\doc\to.md [1]
=> transformer.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\doc\TRANSF~1.MD [1]
=> doc -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\doc [1]
=> index.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\lib\index.js [1]
=> lib -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\lib [1]
=> LICENSE -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\LICENSE [1]
=> Makefile -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\Makefile [1]
=> package.json -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\PACKAG~1.JSO [1]
=> README.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\README.md [1]
=> callback.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\samples\callback.js [1]
=> pipe.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\samples\pipe.js [1]
=> stream.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\samples\stream.js [1]
=> samples -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\samples [1]
=> index.coffee.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\src\INDEXC~1.MD [1]
=> src -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv\src [1]
=> csv -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\csv [1]
=> index.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-GE~1\lib\index.js [1]
=> lib -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-GE~1\lib [1]
=> LICENSE -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-GE~1\LICENSE [1]
=> package.json -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-GE~1\PACKAG~1.JSO [1]
=> README.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-GE~1\README.md [1]
=> callback.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-GE~1\samples\callback.js [1]
=> pipe.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-GE~1\samples\pipe.js [1]
=> stream.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-GE~1\samples\stream.js [1]
=> samples -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-GE~1\samples [1]
=> csv-generate -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-GE~1 [1]
=> index.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\lib\index.js [1]
=> sync.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\lib\sync.js [1]
=> lib -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\lib [1]
=> LICENSE -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\LICENSE [1]
=> package.json -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\PACKAG~1.JSO [1]
=> README.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\README.md [1]
=> callback.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples\callback.js [1]
=> columns-discovery.in -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples\COLUMN~1.IN [1]
=> columns-discovery.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples\COLUMN~1.JS [1]
=> comment.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples\comment.js [1]
=> fs_read.csv -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples\fs_read.csv [1]
=> fs_read.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples\fs_read.js [1]
=> objname.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples\objname.js [1]
=> pipe.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples\pipe.js [1]
=> stream.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples\stream.js [1]
=> sync.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples\sync.js [1]
=> tsv.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples\tsv.js [1]
=> samples -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1\samples [1]
=> csv-parse -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-PA~1 [1]
=> index.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-ST~1\lib\index.js [1]
=> lib -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-ST~1\lib [1]
=> LICENSE -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-ST~1\LICENSE [1]
=> package.json -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-ST~1\PACKAG~1.JSO [1]
=> README.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-ST~1\README.md [1]
=> api.callback.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-ST~1\samples\APICAL~1.JS [1]
=> api.pipe.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-ST~1\samples\APIPIP~1.JS [1]
=> api.stream.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-ST~1\samples\APISTR~1.JS [1]
=> options.header.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-ST~1\samples\OPTION~1.JS [1]
=> samples -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-ST~1\samples [1]
=> csv-stringify -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\CSV-ST~1 [1]
=> index.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\STREAM~1\lib\index.js [1]
=> lib -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\STREAM~1\lib [1]
=> LICENSE -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\STREAM~1\LICENSE [1]
=> package.json -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\STREAM~1\PACKAG~1.JSO [1]
=> README.md -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\STREAM~1\README.md [1]
=> asynchronous.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\STREAM~1\samples\ASYNCH~1.JS [1]
=> callback.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\STREAM~1\samples\callback.js [1]
=> stream.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\STREAM~1\samples\stream.js [1]
=> synchronous.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\STREAM~1\samples\SYNCHR~1.JS [1]
=> samples -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\STREAM~1\samples [1]
=> stream-transform -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1\STREAM~1 [1]
=> node_modules -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\NODE_M~1 [1]
=> package.json -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\PACKAG~1.JSO [1]
=> April 2016 - bunch 2.xlsx -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\TRANSL~1\APRIL2~1.XLS [1]
=> April_2016_-_bunch_2_translated.xlsx -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\TRANSL~1\APRIL_~1.XLS [1]
=> README.MD -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\TRANSL~1\README.MD [1]
=> translation sources -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\TRANSL~1 [1]
=> translation.csv -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1\TRANSL~1.CSV [1]
=> translation-builder -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1\TRANSL~1 [1]
=> IeProtectedDspHelperRes -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IEPROT~1 [1]
=> OfflineCEF.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IERes\OFFLIN~1.HTM [1]
=> IERes -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\IERes [1]
=> libcef.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\libcef.dll [1]
=> CPOL license.txt -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\Licenses\CPOLLI~1.TXT [1]
=> Encoding_decoding_base64.txt -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\Licenses\ENCODI~1.TXT [1]
=> hmac.txt -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\Licenses\hmac.txt [1]
=> LICENSE-bsdiff.txt -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\Licenses\LICENS~1.TXT [1]
=> LICENSE-bzip.txt -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\Licenses\LICENS~2.TXT [1]
=> LICENSE-JasonCpp.txt -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\Licenses\LICENS~3.TXT [1]
=> LICENSE-MPL-NPAPI.txt -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\Licenses\LICENS~4.TXT [1]
=> LICENSE-sparsehash.txt -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\Licenses\LI1816~1.TXT [1]
=> Log4CPlus.txt -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\Licenses\LOG4CP~1.TXT [1]
=> PassthruApp.txt -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\Licenses\PASSTH~1.TXT [1]
=> Licenses -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\Licenses [1]
=> lip.exe -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\lip.exe [1]
=> am.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\am.pak [1]
=> ar.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\ar.pak [1]
=> bg.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\bg.pak [1]
=> bn.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\bn.pak [1]
=> ca.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\ca.pak [1]
=> cs.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\cs.pak [1]
=> da.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\da.pak [1]
=> de.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\de.pak [1]
=> el.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\el.pak [1]
=> en-GB.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\en-GB.pak [1]
=> en-US.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\en-US.pak [1]
=> es-419.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\es-419.pak [1]
=> es.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\es.pak [1]
=> et.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\et.pak [1]
=> fa.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\fa.pak [1]
=> fi.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\fi.pak [1]
=> fil.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\fil.pak [1]
=> fr.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\fr.pak [1]
=> gu.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\gu.pak [1]
=> he.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\he.pak [1]
=> hi.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\hi.pak [1]
=> hr.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\hr.pak [1]
=> hu.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\hu.pak [1]
=> id.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\id.pak [1]
=> it.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\it.pak [1]
=> ja.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\ja.pak [1]
=> kn.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\kn.pak [1]
=> ko.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\ko.pak [1]
=> lt.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\lt.pak [1]
=> lv.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\lv.pak [1]
=> ml.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\ml.pak [1]
=> mr.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\mr.pak [1]
=> ms.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\ms.pak [1]
=> nb.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\nb.pak [1]
=> nl.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\nl.pak [1]
=> pl.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\pl.pak [1]
=> pt-BR.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\pt-BR.pak [1]
=> pt-PT.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\pt-PT.pak [1]
=> ro.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\ro.pak [1]
=> ru.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\ru.pak [1]
=> sk.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\sk.pak [1]
=> sl.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\sl.pak [1]
=> sr.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\sr.pak [1]
=> sv.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\sv.pak [1]
=> sw.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\sw.pak [1]
=> ta.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\ta.pak [1]
=> te.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\te.pak [1]
=> th.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\th.pak [1]
=> tr.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\tr.pak [1]
=> uk.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\uk.pak [1]
=> vi.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\vi.pak [1]
=> zh-CN.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\zh-CN.pak [1]
=> zh-TW.pak -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales\zh-TW.pak [1]
=> locales -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\locales [1]
=> remote_configuration.xml -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\REMOTE~1.XML [1]
=> setup.bmp -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\setup.bmp [1]
=> TBAPI.dll -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\TBAPI.dll [1]
=> avg_logo.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\TBRDIA~1\images\avg_logo.png [1]
=> toolbar-remover-icon.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\TBRDIA~1\images\TOOLBA~1.PNG [1]
=> toolbar_ok_btn.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\TBRDIA~1\images\TOOLBA~2.PNG [1]
=> images -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\TBRDIA~1\images [1]
=> jquery.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\TBRDIA~1\jquery.js [1]
=> toolbar-remover-dialog.css -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\TBRDIA~1\styles\TOOLBA~1.CSS [1]
=> styles -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\TBRDIA~1\styles [1]
=> toolbar-remover-dialog.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\TBRDIA~1\TOOLBA~1.HTM [1]
=> TBRDialog -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\TBRDIA~1 [1]
=> Uninstall.exe -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1.EXE [1]
=> avg-logo.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\avg-logo.png [1]
=> cleaner.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\cleaner.png [1]
=> gray_button_left.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\GRAY_B~1.PNG [1]
=> gray_button_right.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\GRAY_B~2.PNG [1]
=> light_button_left.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\LIGHT_~1.PNG [1]
=> light_button_right.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\LIGHT_~2.PNG [1]
=> privacy.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\privacy.png [1]
=> progressBarLeft.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\PROGRE~1.PNG [1]
=> progressBarRight.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\PROGRE~2.PNG [1]
=> progressBarTile.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\PROGRE~3.PNG [1]
=> safety.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\safety.png [1]
=> Thumbs.db -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\Thumbs.db [1]
=> top-bg.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\top-bg.png [1]
=> webtuneup.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\WEBTUN~1.PNG [1]
=> x.png -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1\x.png [1]
=> uninstaller -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images\UNINST~1 [1]
=> images -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\images [1]
=> jquery.min.js -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\libs\JQUERY~1.JS [1]
=> libs -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\libs [1]
=> bootstrap-2.3.2.min.css -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\styles\BOOTST~1.CSS [1]
=> AVGSans-Bold.eot -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\styles\fonts\AVGSAN~1.EOT [1]
=> AVGSans-Book.eot -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\styles\fonts\AVGSAN~2.EOT [1]
=> AVGSans-Light.eot -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\styles\fonts\AVGSAN~3.EOT [1]
=> fonts -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\styles\fonts [1]
=> uninstaller.css -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\styles\UNINST~1.CSS [1]
=> styles -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\styles [1]
=> uninstall.html -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1\UNINST~1.HTM [1]
=> ClientPackage -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1\CLIENT~1 [1]
=> UninstallRes -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\UNINST~1 [1]
=> vprot.exe -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\vprot.exe [1]
=> WtuSystemSupport.exe -- C:\PROGRA~2\AVGWEB~1\WTUSYS~1.EXE [1]
[PUP.Gen3 (Potentially Malicious)] wtu-secure-search.xml -- %programfiles(x86)%\Mozilla Firefox\browser\searchplugins\wtu-secure-search.xml -> Deleted

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41631
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 24 úno 2020 18:12

AVG Web TuneUp -- odinstaluj!
AVG máš legálně?

Stáhni si ATF Cleaner
https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror ... ner,2.html
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/
pro majitele win7 stáhni zde:
https://filehippo.com/download_adwcleaner/ ( nedávej aktualizaci!)

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 1 host