Kontrola logu - 2. PC Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

mic223
nováček
Příspěvky: 33
Registrován: květen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod mic223 » 21 kvě 2020 20:56

Protože pravděpodobně došlo k cizímu přístupu k mé emailové schránce, tak bych potřeboval vyloučit možnost, že mám v PC keylogger, prosím tedy o kontrolu logu i z druhého PC, který používám. Díky

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 20:53:46, on 21.05.2020
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.18362.0001)

FIREFOX: 51.0.1 (x86 cs)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Launch\HPJumpStartLaunch.exe
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
C:\Program Files (x86)\TomTom\MySportsConnect\TomTom MySports Connect.exe
C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe
C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe
C:\Program Files (x86)\PSPad editor\PSPad.exe
C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe
C:\Program Files (x86)\Origin\QtWebEngineProcess.exe
C:\Program Files (x86)\Origin\QtWebEngineProcess.exe
C:\Program Files (x86)\HP\HPAudioSwitch\HPAudioSwitch.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHCoreWrapper.exe
C:\Users\s\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.bing.com?pc=HCTE
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://go.microsoft.com/fwlink/p/?Link ... id=UE01DHP
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [HPMessageService] C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s
O4 - HKLM\..\Run: [Opera Browser Assistant] C:\Program Files\Opera\assistant\browser_assistant.exe
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [TomTom MySports Connect.exe] C:\Program Files (x86)\TomTom\MySportsConnect\TomTom MySports Connect.exe --hideSplashScreen
O4 - HKCU\..\Run: [EpicGamesLauncher] "C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [HlidacKatastru] C:\Program Files (x86)\Hlídač katastru\DRM.WinKlient.exe -h
O4 - HKCU\..\Run: [EADM] "C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe" -AutoStart
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-21-3790714886-513542259-279452633-1004\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'postgres')
O4 - HKUS\S-1-5-21-3790714886-513542259-279452633-1004\..\RunOnce: [WAB Migrate] %ProgramFiles%\Windows Mail\wab.exe /Upgrade (User 'postgres')
O4 - Startup: Folding@home.lnk = C:\Program Files (x86)\FAHClient\HideConsole.exe
O4 - Global Startup: AnyDesk.lnk = C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{f8bb9594-2b32-4077-b7f6-6ee069bb59fe}: NameServer = 8.8.8.8
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O23 - Service: 602Updater (602XML Updater) - Software602 a.s. - C:\Program Files (x86)\Common Files\soft602\602updsvc\602updsvc.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe - C:\windows\SysWoW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AnyDesk Service (AnyDesk) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe
O23 - Service: BattlEye Service (BEService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ki131064.inf_amd64_5d13f27a9a9843fa\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HDCP Service (cplspcon) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ki131064.inf_amd64_5d13f27a9a9843fa\IntelCpHDCPSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\CredentialEnrollmentManager.exe,-100 (CredentialEnrollmentManagerUserSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe (file missing)
O23 - Service: CredentialEnrollmentManagerUserSvc_ca5a5 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe (file missing)
O23 - Service: Dropbox Update Service (dbupdate) (dbupdate) - Dropbox, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
O23 - Service: Dropbox Update Service (dbupdatem) (dbupdatem) - Dropbox, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ESET HTTP Server (EHttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Security\ehttpsrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
O23 - Service: ESET Firewall Helper (ekrnEpfw) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google LLC - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\81.0.4044.138\elevation_service.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: HP Comm Recovery (HP Comm Recover) - HP Inc. - C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe
O23 - Service: HP DS Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\HP\HPBDSService\HPBDSService.exe
O23 - Service: HP LaserJet Service - HP - C:\Program Files (x86)\HP\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe
O23 - Service: HP JumpStart Bridge (HPJumpStartBridge) - HP Inc. - C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe
O23 - Service: HP CASL Framework Service (hpqcaslwmiex) - HP - C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: HP Support Solutions Framework Service (HPSupportSolutionsFrameworkService) - HP Inc. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe
O23 - Service: HP Touchpoint Analytics (HPTouchpointAnalyticsService) - HP Inc. - C:\Program Files\HP\HP Touchpoint Analytics Client\TouchpointAnalyticsClientService.exe
O23 - Service: HPWMISVC - HP Inc. - c:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe
O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: @oem49.inf,%SERVICE_NAME%;Intel Bluetooth Service (ibtsiva) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ibtsiva (file missing)
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService2.0.0.0) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ki131064.inf_amd64_5d13f27a9a9843fa\igfxCUIService.exe
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) TPM Provisioning Service - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\TPMProvisioningService.exe
O23 - Service: Intel(R) Ready Mode Technology (IRMTService) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Ready Mode Technology\IRMTService.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA NetworkService Container (NvContainerNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: NVIDIA Telemetry Container (NvTelemetryContainer) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
O23 - Service: Origin Client Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe
O23 - Service: Origin Web Helper Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe,-101 (perceptionsimulation) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe (file missing)
O23 - Service: postgresql-8.4 - PostgreSQL Server 8.4 (postgresql-8.4) - PostgreSQL Global Development Group - c:\postgreSQL\bin\pg_ctl.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS) (RichVideo64) - CyberLink - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
O23 - Service: Rockstar Game Library Service (Rockstar Service) - Rockstar Games - C:\Program Files\Rockstar Games\Launcher\RockstarService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: Realtek Audio Service (RtkAudioService) - Realtek Semiconductor - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: @firewallapi.dll,-50323 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: TeamViewer - TeamViewer Germany GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\vmware-authd.exe
O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\windows\SysWoW64\vmnetdhcp.exe
O23 - Service: VMware USB Arbitration Service (VMUSBArbService) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator64.exe
O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\windows\SysWoW64\vmnat.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: wampapache64 - Apache Software Foundation - c:\wamp64\bin\apache\apache2.4.27\bin\httpd.exe
O23 - Service: wampmariadb64 - Unknown owner - c:\wamp64\bin\mariadb\mariadb10.2.8\bin\mysqld.exe
O23 - Service: wampmysqld64 - Unknown owner - c:\wamp64\bin\mysql\mysql5.7.19\bin\mysqld.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Zero Configuration Service (ZeroConfigService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe

--
End of file - 17694 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41631
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod jaro3 » 21 kvě 2020 23:09

Stáhni si ATF Cleaner
https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror ... ner,2.html
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/
pro majitele win7 stáhni zde:
https://filehippo.com/download_adwcleaner/ ( nedávej aktualizaci!)

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

mic223
nováček
Příspěvky: 33
Registrován: květen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod mic223 » 22 kvě 2020 08:47

Ten ATF Cleaner nešel pro Operu spustit ani na tomto PC...

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 8.0.4.0
# -------------------------------
# Build: 04-03-2020
# Database: 2020-05-19.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 05-22-2020
# Duration: 00:00:17
# OS: Windows 10 Home
# Scanned: 31863
# Detected: 36


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders found.

***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries found.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries found.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.

***** [ Hosts File Entries ] *****

No malicious hosts file entries found.

***** [ Preinstalled Software ] *****

Preinstalled.HPAudioSwitch Folder C:\Program Files (x86)\HP\HPAUDIOSWITCH
Preinstalled.HPAudioSwitch Registry HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{8A2EFD41-6805-458F-AE57-FC867E7740C0}
Preinstalled.HPAudioSwitch Registry HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\HPAudioSwitch
Preinstalled.HPAudioSwitch Task C:\Windows\System32\Tasks\HPAUDIOSWITCH
Preinstalled.HPJumpStartBridge Folder C:\Program Files (x86)\HP\HP JUMPSTART BRIDGE
Preinstalled.HPJumpStartBridge Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{1E7D6A6F-E28B-4057-BD4F-9989C1F5353D}
Preinstalled.HPJumpStartLaunch Folder C:\Program Files (x86)\HP\HP JUMPSTART LAUNCH
Preinstalled.HPJumpStartLaunch Registry HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{372E3092-8DAF-4738-8657-B0582B15AD7C}
Preinstalled.HPJumpStartLaunch Registry HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\HPJumpStartLaunch
Preinstalled.HPJumpStartLaunch Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4380D813-39E5-46FD-AC23-FC9A1A8B98AA}
Preinstalled.HPJumpStartLaunch Task C:\Windows\System32\Tasks\HPJUMPSTARTLAUNCH
Preinstalled.HPRegistrationService Folder C:\Program Files (x86)\HP\HP REGISTRATION SERVICE
Preinstalled.HPRegistrationService Folder C:\ProgramData\HP\HP REGISTRATION SERVICE
Preinstalled.HPRegistrationService Registry HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{D1E8F2D7-7794-4245-B286-87ED86C1893C}
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\HP\SUPPORT
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Program Files (x86)\HEWLETT-PACKARD\HP CUSTOMER FEEDBACK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Program Files (x86)\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Program Files (x86)\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT SOLUTIONS
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\ProgramData\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Users\s\AppData\Local\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Users\s\AppData\Roaming\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Registry HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}
Preinstalled.HPSupportAssistant Registry HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}
Preinstalled.HPSupportAssistant Registry HKLM\Software\Classes\CLSID\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}
Preinstalled.HPSupportAssistant Registry HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}
Preinstalled.HPSupportAssistant Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Classes\CLSID\{C0ABBA07-B636-47B8-B9E1-BB96D7CD4831}
Preinstalled.HPSupportAssistant Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Classes\CLSID\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}
Preinstalled.HPSupportAssistant Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}
Preinstalled.HPSupportAssistant Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{30514137-FB26-4E1A-A3B4-5B48680F3ECE}
Preinstalled.HPSureConnect Folder C:\Program Files (x86)\HP INC\HP SURE CONNECT
Preinstalled.HPSureConnect Folder C:\Program Files\HPCOMMRECOVERY
Preinstalled.HPSureConnect Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6468C4A5-E47E-405F-B675-A70A70983EA6}
Preinstalled.HPTouchpointAnalyticsClient Folder C:\Program Files\HP\HP TOUCHPOINT ANALYTICS CLIENT
Preinstalled.HPTouchpointAnalyticsClient Folder C:\ProgramData\HP\HP TOUCHPOINT ANALYTICS CLIENT
Preinstalled.HPTouchpointAnalyticsClient Registry HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{E5FB98E0-0784-44F0-8CEC-95CD4690C43F}


AdwCleaner[S00].txt - [6639 octets] - [20/05/2020 22:16:20]
AdwCleaner[C00].txt - [2337 octets] - [20/05/2020 22:17:54]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S01].txt ##########

mic223
nováček
Příspěvky: 33
Registrován: květen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod mic223 » 22 kvě 2020 08:51

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 22.05.20
Čas skenování: 8:48
Logovací soubor: 4292c8aa-9bf8-11ea-b80a-dcfe07d6d165.json

-Informace o softwaru-
Verze: 4.1.0.56
Verze komponentů: 1.0.920
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.24234
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 18362.836)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: DESKTOP-9GN4E97\s

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 455244
Zjištěné hrozby: 0
Hrozby umístěné do karantény: 0
Uplynulý čas: 1 min, 39 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41631
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod jaro3 » 22 kvě 2020 16:59

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/files/details ... _tool.html
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.
Pokud byly nalezeny viry , tak po skenu klikni na „Details…“ a potom na „View log file“. Zkopíruj celý log a vlož ho sem. Potom zavři „threat detail“ a klikni na „Start cleanup“.
Jinak se log nachází zde:
C:\ProgramData\Sophos\Sophos Virus Removal Tool\Logs

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

mic223
nováček
Příspěvky: 33
Registrován: květen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod mic223 » 23 kvě 2020 08:34

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 10 Home x64
Ran by s (Administrator) on 23.05.2020 at 8:22:14,44
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 0
Registry: 2

Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9ACF4298-14FE-460A-93D8-5784C8EFCAA4} (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9ACF4298-14FE-460A-93D8-5784C8EFCAA4} (Registry Key)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on 23.05.2020 at 8:32:04,86
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mic223
nováček
Příspěvky: 33
Registrován: květen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod mic223 » 23 kvě 2020 13:23

2020-05-23 06:35:50.349 Sophos Virus Removal Tool version 2.7.0
2020-05-23 06:35:50.349 Copyright (c) 2009-2018 Sophos Limited. All rights reserved.

2020-05-23 06:35:50.349 This tool will scan your computer for viruses and other threats. If it finds any, it will give you the option to remove them.

2020-05-23 06:35:50.349 Windows version 6.2 SP 0.0 build 9200 SM=0x300 PT=0x1 WOW64
2020-05-23 06:35:50.350 Checking for updates...
2020-05-23 06:35:50.547 Update progress: proxy server not available
2020-05-23 06:35:58.873 Option all = no
2020-05-23 06:35:58.873 Option recurse = yes
2020-05-23 06:35:58.875 Option archive = no
2020-05-23 06:35:58.875 Option service = yes
2020-05-23 06:35:58.875 Option confirm = yes
2020-05-23 06:35:58.875 Option sxl = yes
2020-05-23 06:35:58.875 Option max-data-age = 35
2020-05-23 06:35:58.875 Option vdl-logging = yes
2020-05-23 06:35:58.880 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2020-05-23 06:35:58.880 Machine ID: 56ca71ae56304268a98287fa4687afc5
2020-05-23 06:35:58.881 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2020-05-23 06:35:58.881 Component control.dll version 2.7.0
2020-05-23 06:35:58.881 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2020-05-23 06:35:58.882 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2420
2020-05-23 06:35:58.882 Component engine\veex.dll version 3.73.0.2420
2020-05-23 06:35:58.882 Component engine\savi.dll version 9.0.11.2420
2020-05-23 06:35:58.882 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2020-05-23 06:35:58.882 Version info: Product version 2.7.0
2020-05-23 06:35:58.883 Version info: Detection engine 3.73.0
2020-05-23 06:35:58.883 Version info: Detection data 5.55
2020-05-23 06:35:58.883 Version info: Build date 18.09.2018
2020-05-23 06:35:58.883 Version info: Data files added 173
2020-05-23 06:35:58.883 Version info: Last successful update (not yet updated)
2020-05-23 06:35:59.051 Downloading updates...
2020-05-23 06:35:59.054 Update progress: [I96736] sdds.svrt_v1.17: adding primary package C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED baseVersion=1
2020-05-23 06:35:59.054 Update progress: [I95020] sdds.svrt_v1.17: looking for packages included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2020-05-23 06:35:59.054 Update progress: [I22529] sdds.svrt_v1.17: looking for supplements included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2020-05-23 06:35:59.054 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source for http://d2.sophosupd.com/update-B: url=SOPHOS
2020-05-23 06:35:59.054 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating http_source_specific_data to download customer file
2020-05-23 06:35:59.054 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating package source to download customer file
2020-05-23 06:35:59.054 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source
2020-05-23 06:35:59.054 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: catalogue/sdds.data0910.xml
2020-05-23 06:35:59.055 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: catalogue/sdds.data0910.xml: 62 ms
2020-05-23 06:35:59.055 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5828c2cefc7a1fa7df3807e420301124x000.xml: 3386 bytes
2020-05-23 06:35:59.055 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5828c2cefc7a1fa7df3807e420301124x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.055 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cd2d06b4001e23fe472d0787f068be3dx000.xml: 8673 bytes
2020-05-23 06:35:59.058 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cd2d06b4001e23fe472d0787f068be3dx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.058 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE577/896ecdc6c5edd566a9df34fbc1301027x000.xml: 590 bytes
2020-05-23 06:35:59.058 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE577/896ecdc6c5edd566a9df34fbc1301027x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.059 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 598 bytes
2020-05-23 06:35:59.059 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 62 ms
2020-05-23 06:35:59.062 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE565/1ce171d7f5b9565065bf17a44774f0a1x000.xml: 601 bytes
2020-05-23 06:35:59.063 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE565/1ce171d7f5b9565065bf17a44774f0a1x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.063 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE569/248a1f9123c16937d1a142b9bd2a4596x000.xml: 601 bytes
2020-05-23 06:35:59.063 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE569/248a1f9123c16937d1a142b9bd2a4596x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.064 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE572/4ab07c00d79967fb6508f55710ec9b42x000.xml: 601 bytes
2020-05-23 06:35:59.064 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE572/4ab07c00d79967fb6508f55710ec9b42x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.065 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE567/7b23de79c99d2127137bb3a2e2e9ab95x000.xml: 601 bytes
2020-05-23 06:35:59.065 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE567/7b23de79c99d2127137bb3a2e2e9ab95x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.065 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE573/7ba8e288e69480f63603dae9299d2bbfx000.xml: 601 bytes
2020-05-23 06:35:59.065 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE573/7ba8e288e69480f63603dae9299d2bbfx000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.066 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE568/848b908325eda99060171b6fb57a995dx000.xml: 601 bytes
2020-05-23 06:35:59.066 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE568/848b908325eda99060171b6fb57a995dx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.066 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE570/c4215464d25d3865903108d821935879x000.xml: 601 bytes
2020-05-23 06:35:59.066 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE570/c4215464d25d3865903108d821935879x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.066 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE574/ccfbc65ac586329407a2efa32e204976x000.xml: 601 bytes
2020-05-23 06:35:59.066 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE574/ccfbc65ac586329407a2efa32e204976x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.066 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE566/d051415c7c83e949b41461e8db404aedx000.xml: 601 bytes
2020-05-23 06:35:59.066 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE566/d051415c7c83e949b41461e8db404aedx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE571/edf129287364b01442832aa2cf0459d1x000.xml: 601 bytes
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE571/edf129287364b01442832aa2cf0459d1x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE575/f655ae2aebfe5da4ab6db868c674ba43x000.xml: 601 bytes
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE575/f655ae2aebfe5da4ab6db868c674ba43x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE576/034bd425e9b29478c4276103675c3138x000.xml: 19789 bytes
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE576/034bd425e9b29478c4276103675c3138x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 41158df3e351e29ce209e0e59eb5f6bcx000.xml: 615 bytes
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 41158df3e351e29ce209e0e59eb5f6bcx000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4963dad8e687ebf0fe0ab64abfafdbd8x000.xml: 320 bytes
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4963dad8e687ebf0fe0ab64abfafdbd8x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 753 bytes
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 47 ms
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 331 bytes
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 32f2c03993b8d3414be5d9d714792de3x000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 32f2c03993b8d3414be5d9d714792de3x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 13ff2225063d88f220fa6841f37c8371x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.067 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 13ff2225063d88f220fa6841f37c8371x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6af07560e7f7cbe00e191bfa0abee6e0x000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6af07560e7f7cbe00e191bfa0abee6e0x000.xml: 47 ms
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 76f3567164278171cca28fc8121461d1x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 76f3567164278171cca28fc8121461d1x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6c3ddc48c2d025297a730e04edc5f3b2x000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6c3ddc48c2d025297a730e04edc5f3b2x000.xml: 63 ms
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 85126464fb11fca22421b7a21742a6adx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 85126464fb11fca22421b7a21742a6adx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 78c5bd6e43890df1ecf3457a9b5a5dd1x000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 78c5bd6e43890df1ecf3457a9b5a5dd1x000.xml: 47 ms
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2302ad75630d4b58cca278062b8b5de4x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2302ad75630d4b58cca278062b8b5de4x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 985d7fdf3a8062434d72516f5baed879x000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 985d7fdf3a8062434d72516f5baed879x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: aa703f2a2b1a92c90674ad451a16034cx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: aa703f2a2b1a92c90674ad451a16034cx000.xml: 46 ms
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: aa6f963652fadc6cdeff28b207423ccbx000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.068 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: aa6f963652fadc6cdeff28b207423ccbx000.xml: 94 ms
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2604e1b742f72c5b2358230ceb552befx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2604e1b742f72c5b2358230ceb552befx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 87666e9540b89546868b55d119c7b029x000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 87666e9540b89546868b55d119c7b029x000.xml: 47 ms
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 332f16f3f32467ddbe44773d18577bccx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 332f16f3f32467ddbe44773d18577bccx000.xml: 500 ms
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d237963bb731cbdbc601999032c52b9fx000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d237963bb731cbdbc601999032c52b9fx000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f69ad668e95e36fbcf54a28cc37044bax000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f69ad668e95e36fbcf54a28cc37044bax000.xml: 187 ms
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f22440c76fa98b33be36804ffa922b99x000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f22440c76fa98b33be36804ffa922b99x000.xml: 47 ms
2020-05-23 06:35:59.069 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 677c6984b6b0fcb32a84bb4f05a2e35ax000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.070 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 677c6984b6b0fcb32a84bb4f05a2e35ax000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.070 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a13db9de3890166bfd908f854b655c37x000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.070 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a13db9de3890166bfd908f854b655c37x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.070 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fc4049d7c7119b0048a7d49548ad3f97x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.070 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fc4049d7c7119b0048a7d49548ad3f97x000.xml: 47 ms
2020-05-23 06:35:59.070 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7009c81b29e1d232da816176e143ae49x000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.070 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7009c81b29e1d232da816176e143ae49x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.070 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 51d6e7beb10ae1cf1b534f59c6e58e86x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.070 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 51d6e7beb10ae1cf1b534f59c6e58e86x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.070 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f3248e5295fa50d967d021e920341bf9x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.070 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f3248e5295fa50d967d021e920341bf9x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e7241cab6467e796777ddbe9e39e10d9x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e7241cab6467e796777ddbe9e39e10d9x000.xml: 47 ms
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fb04d03f61575d0ed81e92ab521e972dx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fb04d03f61575d0ed81e92ab521e972dx000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: bc0dd726ebc7bf4ef32dc7e058e39a4cx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: bc0dd726ebc7bf4ef32dc7e058e39a4cx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8621923ff7e33c73432d97219152dc57x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8621923ff7e33c73432d97219152dc57x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b2058f642fa3c45f894ed5c639db2e40x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b2058f642fa3c45f894ed5c639db2e40x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5f270d9ac7d573f114f43aa5b1d51024x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5f270d9ac7d573f114f43aa5b1d51024x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.071 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 451bc7c7f00695c01fd6393c655cce45x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 451bc7c7f00695c01fd6393c655cce45x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 415abb36c6d35dfb0f673a0cdae3769bx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 415abb36c6d35dfb0f673a0cdae3769bx000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b2826edf3b8d07b61586a7ae04b7dc60x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b2826edf3b8d07b61586a7ae04b7dc60x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8df94cee5910dd045bf4516cc036aa10x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8df94cee5910dd045bf4516cc036aa10x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2a733a899dc9e1396854aca16e819511x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2a733a899dc9e1396854aca16e819511x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4497ef84923949bdb0521e26a22c876fx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4497ef84923949bdb0521e26a22c876fx000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.072 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 760ff66b6ad4d3ff5fbd1dffae939369x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.073 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 760ff66b6ad4d3ff5fbd1dffae939369x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.073 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2942e6462720a3bdf845e75ab58a263dx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.073 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2942e6462720a3bdf845e75ab58a263dx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.073 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1be817a0d141ca62cf6aed1d5949afdcx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.073 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1be817a0d141ca62cf6aed1d5949afdcx000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.073 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1bb3a2458e879c98922bbae7542da60cx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.073 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1bb3a2458e879c98922bbae7542da60cx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.073 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4146673d90f44f3950ca7bab3c44d9afx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.073 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4146673d90f44f3950ca7bab3c44d9afx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.073 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9753a5d2d94f8b9d482e4d7adb22a318x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9753a5d2d94f8b9d482e4d7adb22a318x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a85109e3b12fb9a46aa6ff326146d3b2x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a85109e3b12fb9a46aa6ff326146d3b2x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 43ae7d8ed46861023f2e80d7337d4eafx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 43ae7d8ed46861023f2e80d7337d4eafx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f1eef959db3debe5f8d648f84abc8cf5x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f1eef959db3debe5f8d648f84abc8cf5x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6d81a86dd57ce973caf2ce5e0a0e5710x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6d81a86dd57ce973caf2ce5e0a0e5710x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7bdbcdab6de0fa8779c33ae65c8af08cx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7bdbcdab6de0fa8779c33ae65c8af08cx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.074 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dfba527a5a5446a5c4887080c27312abx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dfba527a5a5446a5c4887080c27312abx000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0e0dacfd714e58e03af7765b0ccac2c5x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0e0dacfd714e58e03af7765b0ccac2c5x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 73afb9158880323b8d110d1e1db608d3x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 73afb9158880323b8d110d1e1db608d3x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7a1680c34b1f59cd8179db80512e1cc4x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7a1680c34b1f59cd8179db80512e1cc4x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d16ac59d22618884c459088a59a694e2x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d16ac59d22618884c459088a59a694e2x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 474053cba74b4a2de3a016d14171e457x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 474053cba74b4a2de3a016d14171e457x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6a5cf8a51d51679267fe3c8bed033756x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6a5cf8a51d51679267fe3c8bed033756x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.075 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fac0ca6512fdb31032e8ef4d74c4b87fx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fac0ca6512fdb31032e8ef4d74c4b87fx000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 15b877551c6bda0164e7ed3666362211x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 15b877551c6bda0164e7ed3666362211x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dd67e74c8a5288a256cb56ebe3af7edfx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dd67e74c8a5288a256cb56ebe3af7edfx000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a59f65dd2c920ed21d64d93df5ed743ax000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a59f65dd2c920ed21d64d93df5ed743ax000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0f5bab621d4d5d2b891017c543334498x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0f5bab621d4d5d2b891017c543334498x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 06f86870e0c35c8eaac0543c4b7fbf46x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 06f86870e0c35c8eaac0543c4b7fbf46x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1dff11889aebc1fb34fb3354e6d04091x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1dff11889aebc1fb34fb3354e6d04091x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5f93c72fe7be8935742d1313385b487cx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5f93c72fe7be8935742d1313385b487cx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.076 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ac8d922646a62a805ca0f2026ac35f32x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.077 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ac8d922646a62a805ca0f2026ac35f32x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.077 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 43af17c60178fc87e8d2f0167642379dx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.077 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 43af17c60178fc87e8d2f0167642379dx000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.077 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4f2bdf21651a76e1ab31121e6e19ce92x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.077 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4f2bdf21651a76e1ab31121e6e19ce92x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.077 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 122919383d3aad8f59e19cd6ed8fda88x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.077 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 122919383d3aad8f59e19cd6ed8fda88x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.077 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c1b8d9979e884d121f9fb1149b9fee78x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.077 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c1b8d9979e884d121f9fb1149b9fee78x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.078 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5fceb449cf2bd842dc969715d8ff3185x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.078 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5fceb449cf2bd842dc969715d8ff3185x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.078 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4566b565d1096584581405c0ecb48428x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.078 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4566b565d1096584581405c0ecb48428x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.078 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b3b5459f69cd11473656bd6c8d079fc8x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.078 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b3b5459f69cd11473656bd6c8d079fc8x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.078 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e58c53cdd3388000d43c5ca0e469fcd0x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.078 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e58c53cdd3388000d43c5ca0e469fcd0x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.078 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cdb0bfeb6cbd34096987e138c3c2ea36x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.078 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cdb0bfeb6cbd34096987e138c3c2ea36x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.078 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: aefc4b3cfda917e4f2aa96e59c21aae0x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: aefc4b3cfda917e4f2aa96e59c21aae0x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c05cbe9db161af9817a3ec041e0745dex000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c05cbe9db161af9817a3ec041e0745dex000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b4292731d8292aaf5d4aa46c669f8029x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b4292731d8292aaf5d4aa46c669f8029x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 328877ca7ea3889b0ee4ba2b28e852d6x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 328877ca7ea3889b0ee4ba2b28e852d6x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7688f1a729f06c2aac500f1c3fad5639x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7688f1a729f06c2aac500f1c3fad5639x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3090ad05c55b17695339a872118e9aa3x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3090ad05c55b17695339a872118e9aa3x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3bea2a604d735123abfbd2d2ec6b4a25x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3bea2a604d735123abfbd2d2ec6b4a25x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7bd072daf892ae63d5e4476f3f5963afx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7bd072daf892ae63d5e4476f3f5963afx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.079 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 071211005416006952c10a12ea0c34fex000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 071211005416006952c10a12ea0c34fex000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e1e837a9facdc04ca8eeda988023ed24x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e1e837a9facdc04ca8eeda988023ed24x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5514104d542e4f993fc822b0505399c0x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5514104d542e4f993fc822b0505399c0x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 39e2468026eecaa374931a18ae1a7141x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 39e2468026eecaa374931a18ae1a7141x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f5b6455bad34191765e2404145920c90x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f5b6455bad34191765e2404145920c90x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8b6a17cb962daf6ad097705d0d0d7581x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8b6a17cb962daf6ad097705d0d0d7581x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dc04e77aa83276f7bc66a7da9d83b03fx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dc04e77aa83276f7bc66a7da9d83b03fx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 17456436cdbc71a89342260c6e8a491cx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 17456436cdbc71a89342260c6e8a491cx000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fbf9707f2e9e008561e65cb433449c61x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fbf9707f2e9e008561e65cb433449c61x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b6e5360cf0d385ac1b7235bf091e9854x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b6e5360cf0d385ac1b7235bf091e9854x000.xml: 15 ms
2020-05-23 06:35:59.080 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: bbf552b02d2a7c648a6f29cb10fff275x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: bbf552b02d2a7c648a6f29cb10fff275x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b6f91ef4a34bfbda901f6bb91fa853d3x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b6f91ef4a34bfbda901f6bb91fa853d3x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 122e2ffa69961d425da0622347cbe060x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 122e2ffa69961d425da0622347cbe060x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 69e12c4efbd172d6725e988c87bf5232x000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 69e12c4efbd172d6725e988c87bf5232x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ccf23495c5c8e070eb26e1f0571d3e59x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ccf23495c5c8e070eb26e1f0571d3e59x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2a0d63edb91aa63f1f04308c21090cdbx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2a0d63edb91aa63f1f04308c21090cdbx000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cd75a8eb3e8f63bb17937a6fb1697d14x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cd75a8eb3e8f63bb17937a6fb1697d14x000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9b748df336813fde53a5a02c30dc2b2dx000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9b748df336813fde53a5a02c30dc2b2dx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e3ed334f9bfbca8eef578125ff26aa7cx000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.081 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e3ed334f9bfbca8eef578125ff26aa7cx000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 584694501751cf5ced1c754b410c768ex000.xml: 877 bytes
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 584694501751cf5ced1c754b410c768ex000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3590579f90ef99697de12ef187182059x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3590579f90ef99697de12ef187182059x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d0e756de312e6c482fda6eb5b797a7fcx000.xml: 1027 bytes
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d0e756de312e6c482fda6eb5b797a7fcx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5ee2eac3cd335126a6e18bc879dcd989x000.xml: 338 bytes
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5ee2eac3cd335126a6e18bc879dcd989x000.xml: 16 ms
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE575 LATEST path= baseVersion= [included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=]
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE575 LATEST path=
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE575 LATEST path=
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE576 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE575 LATEST path=]
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE576 LATEST path=
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE576 LATEST path=
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE577 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE576 LATEST path=]
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE577 LATEST path=
2020-05-23 06:35:59.082 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE577 LATEST path=
2020-05-23 06:35:59.083 Update progress: [I19463] Syncing product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2020-05-23 06:35:59.083 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f8f9f0694f44fb15ea9bac3596d9e219x000.xml: 56192 bytes
2020-05-23 06:35:59.083 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f8f9f0694f44fb15ea9bac3596d9e219x000.xml: 141 ms
2020-05-23 06:35:59.083 Update progress: [I19463] Product download size 168611526 bytes
2020-05-23 06:36:18.275 Update progress: [I19463] Syncing product IDE575 LATEST path=
2020-05-23 06:36:18.275 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2c4f5a5d222ba07d6443fca455033cb3x000.xml: 41632 bytes
2020-05-23 06:36:18.275 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2c4f5a5d222ba07d6443fca455033cb3x000.xml: 125 ms
2020-05-23 06:36:18.275 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 78244644c9bff81824583c18e1735a2bx000.xml: 397 bytes
2020-05-23 06:36:18.275 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 78244644c9bff81824583c18e1735a2bx000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:36:18.275 Update progress: [I19463] Product download size 2464640 bytes
2020-05-23 06:36:49.604 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 30b69d63fbbd783c19a517b2a67db8b5x000.xml: 7633 bytes
2020-05-23 06:36:49.604 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 30b69d63fbbd783c19a517b2a67db8b5x000.xml: 32 ms
2020-05-23 06:36:49.712 Update progress: [I19463] Syncing product IDE576 LATEST path=
2020-05-23 06:36:49.712 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 307cf4de414a3893bd96e7f5a2cf4afex000.xml: 36894 bytes
2020-05-23 06:36:49.712 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 307cf4de414a3893bd96e7f5a2cf4afex000.xml: 31 ms
2020-05-23 06:36:49.712 Update progress: [I19463] Product download size 1943418 bytes
2020-05-23 06:37:02.620 Update progress: [I19463] Syncing product IDE577 LATEST path=
2020-05-23 06:37:02.620 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 124 bytes
2020-05-23 06:37:02.620 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 62 ms
2020-05-23 06:37:02.749 Installing updates...
2020-05-23 06:37:03.359 Error level 1
2020-05-23 06:37:11.600 Update successful
2020-05-23 06:37:18.829 Option all = no
2020-05-23 06:37:18.829 Option recurse = yes
2020-05-23 06:37:18.829 Option archive = no
2020-05-23 06:37:18.829 Option service = yes
2020-05-23 06:37:18.829 Option confirm = yes
2020-05-23 06:37:18.829 Option sxl = yes
2020-05-23 06:37:18.830 Option max-data-age = 35
2020-05-23 06:37:18.831 Option vdl-logging = yes
2020-05-23 06:37:18.835 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2020-05-23 06:37:18.835 Machine ID: 56ca71ae56304268a98287fa4687afc5
2020-05-23 06:37:18.836 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2020-05-23 06:37:18.836 Component control.dll version 2.7.0
2020-05-23 06:37:18.836 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2020-05-23 06:37:18.836 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2480
2020-05-23 06:37:18.836 Component engine\veex.dll version 3.78.5.2480
2020-05-23 06:37:18.836 Component engine\savi.dll version 9.0.17.2480
2020-05-23 06:37:18.836 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2020-05-23 06:37:18.836 Version info: Product version 2.7.0
2020-05-23 06:37:18.837 Version info: Detection engine 3.78.5
2020-05-23 06:37:18.837 Version info: Detection data 5.74
2020-05-23 06:37:18.837 Version info: Build date 31.03.2020
2020-05-23 06:37:18.837 Version info: Data files added 315
2020-05-23 06:37:18.837 Version info: Last successful update 23.05.2020 8:37:11

2020-05-23 06:44:07.377 Could not open C:\hiberfil.sys
2020-05-23 06:49:02.158 >>> Virus 'Mal/EncPk-API' found in file C:\Program Files (x86)\NovaLogic\F-22 Lightning 3\Joyapp.exe
2020-05-23 06:50:42.470 Could not open C:\swapfile.sys
2020-05-23 06:51:16.530 Could not open C:\System Volume Information\{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-05-23 06:51:16.530 Could not open C:\System Volume Information\{9ca6018e-9c6f-11ea-94af-30e37aed0b9c}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-05-23 06:51:16.530 Could not open C:\System Volume Information\{9ca607f6-9c6f-11ea-94af-30e37aed0b9c}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-05-23 06:51:47.793 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.Defaults.exe
2020-05-23 06:51:47.798 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iTunes_nzyj5cx40ttqa\AppleInc.Defaults.exe
2020-05-23 06:51:47.798 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iTunes_nzyj5cx40ttqa\AppleInc.MDCrashReportTool.exe
2020-05-23 06:51:47.799 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iTunes_nzyj5cx40ttqa\iTunes.exe
2020-05-23 06:51:47.799 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.MDCrashReportTool.exe
2020-05-23 06:51:47.802 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\GameBarElevatedFT_Alias.exe
2020-05-23 06:51:47.802 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\iTunes.exe
2020-05-23 06:51:47.805 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe\python.exe
2020-05-23 06:51:47.806 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe\python3.exe
2020-05-23 06:51:47.809 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe
2020-05-23 06:51:47.812 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.XboxGamingOverlay_8wekyb3d8bbwe\GameBarElevatedFT_Alias.exe
2020-05-23 06:51:47.813 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\MicrosoftEdge.exe
2020-05-23 06:51:47.813 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe
2020-05-23 06:51:47.813 Could not open C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.exe
2020-05-23 06:57:46.807 Could not open C:\Users\s\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Current Session
2020-05-23 06:57:46.808 Could not open C:\Users\s\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Current Tabs
2020-05-23 07:02:23.884 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}\catdb
2020-05-23 07:02:23.887 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\catdb
2020-05-23 07:02:25.375 Could not open C:\Windows\System32\config\BBI
2020-05-23 07:09:54.518 Could not open D:\pagefile.sys
2020-05-23 07:10:39.671 Could not open LOGICAL:0005:00000000
2020-05-23 07:10:39.678 Could not open F:\
2020-05-23 07:10:39.679 Could not open LOGICAL:0006:00000000
2020-05-23 07:10:39.679 Could not open G:\
2020-05-23 07:10:39.817 The following items will be cleaned up:
2020-05-23 07:10:39.818 Mal/EncPk-API

mic223
nováček
Příspěvky: 33
Registrován: květen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod mic223 » 23 kvě 2020 14:14

RogueKiller Anti-Malware V14.4.2.0 (x64) [Apr 30 2020] (Free) by Adlice Software
mail : https://adlice.com/contact/
Website : https://adlice.com/download/roguekiller/
Operating System : Windows 10 (10.0.18362) 64 bits
Started in : Normal mode
User : s [Administrator]
Started from : C:\Users\s\Desktop\RogueKiller_portable64.exe
Signatures : 20200522_082601, Driver : Loaded
Mode : Standard Scan, Scan -- Date : 2020/05/23 13:26:42 (Duration : 00:10:33)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Processes ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Process Modules ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Tasks ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Registry ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ WMI ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hosts File ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Files ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Web browsers ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
>>>>>> Firefox Addon
[PUP.Gen2 (Potentially Malicious)] Seznam dopln?k - Email (C:\Users\s\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s95rplxm.default\extensions\{ea614400-e918-4741-9a97-7a972ff7c30b}) -- {ea614400-e918-4741-9a97-7a972ff7c30b} -> Found

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41631
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod jaro3 » 23 kvě 2020 18:50

Zavři všechny programy a prohlížeče. Deaktivuj antivir a firewall.
Prosím, odpoj všechny USB (kromě myši s klávesnice) nebo externí disky z počítače před spuštěním tohoto programu.
Spusť znovu RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“,
po jeho skončení - vše zatrhni (dej zatržítka vlevo od nálezů , do bílých políček)
- pak klikni na "Remove Selected"
- Počkej, dokud Status box nezobrazí " Removal finished, please review result "
- Klikni na "Open report " a pak na " Open TXT“ a zkopíruj ten log a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v C:\ProgramData\RogueKiller\Logs - Zavři RogueKiller.

Vypni antivir i firewall.
Stáhni Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe

Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.
Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
resethosts;
emptyclsid;
IEdefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyIEcache;
emptyFFcache;
emptyCHRcache;
emptyalltemp;
emptyflash;
emptyjava;
emptyrecycle.bin;

klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .
Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log Zkopíruj sem celý obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť zoek v nouz. režimu.

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Můžeš si zatrhnout i vytvoření bodu obnovy:
Klikni na ozubené kolečko , poté na „Skenování“ a zatrhni „vytvářet body obnovy“.
Vrať se zpět ( klikni na domeček).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Další“. Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Jinak můžeš zprávy vidět , když klikneš vpravo nahoře na „ zprávy“.


Vlož nový log z HJT + informuj o problémech
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

mic223
nováček
Příspěvky: 33
Registrován: květen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod mic223 » 24 kvě 2020 16:58

RogueKiller Anti-Malware V14.4.2.0 (x64) [Apr 30 2020] (Free) by Adlice Software
mail : https://adlice.com/contact/
Website : https://adlice.com/download/roguekiller/
Operating System : Windows 10 (10.0.18362) 64 bits
Started in : Normal mode
User : s [Administrator]
Started from : C:\Users\s\Desktop\RogueKiller_portable64.exe
Signatures : 20200522_082601, Driver : Loaded
Mode : Standard Scan, Delete -- Date : 2020/05/24 16:57:47 (Duration : 00:10:40)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Delete ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[PUP.Gen2 (Potentially Malicious)] Seznam dopln?k - Email -- {ea614400-e918-4741-9a97-7a972ff7c30b} -> Deleted

mic223
nováček
Příspěvky: 33
Registrován: květen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod mic223 » 25 kvě 2020 00:55

Zoek jsem musel dat nadvakrat, pri prvnim spusteni se zasekl, takze napodruhe v nouzovem rezimu...

Zoek.exe v5.0.0.2 Updated 03-May-2018(Online Version)
Tool run by s on 24.05.2020 at 16:58:52,12.
Microsoft Windows 10 Home 10.0.18362 x64
Running in: Normal Mode Internet Access Detected
Launched: C:\Users\s\Desktop\zoek.exe [Scan all users] [Script inserted]

==== System Restore Info ======================

24.05.2020 17:00:22 Zoek.exe System Restore Point Created Successfully.

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\Origin Games deleted successfully
C:\PROGRA~2\Virtual CloneDrive deleted successfully
C:\PROGRA~3\Comms deleted successfully
C:\PROGRA~3\SoftwareDistribution deleted successfully
C:\PROGRA~3\ssh deleted successfully
C:\Users\s\AppData\Roaming\602XML deleted successfully
C:\Users\s\AppData\Roaming\hps-install deleted successfully
C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\VirtualStore deleted successfully
C:\Users\s\AppData\Local\DBG deleted successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\DBG deleted successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Packages deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================


==== Deleting CLSID Registry Values ======================


==== Deleting Services ======================


==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\s\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s95rplxm.default\prefs.js:

Added to C:\Users\s\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s95rplxm.default\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\PROGRA~2\Origin Games not found
C:\PROGRA~2\Virtual CloneDrive not found
C:\PROGRA~3\HPs deleted
C:\Users\s\AppData\Roaming\calibre deleted
C:\Users\s\AppData\Roaming\HearthstoneDeckTracker deleted
C:\PROGRA~2\Hoyailog Desktop Icon (www.hoyailog.cz-208761-Stanislav Michalec) deleted
C:\vcredist_x64.exe deleted
C:\PROGRA~3\Package Cache deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-95863.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-95865.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-95867.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-95878.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-9587a.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-9587c.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-9588e.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-95890.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-95892.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-95894.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-958a5.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-958a7.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-958a9.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-958ab.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-958bd.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-958bf.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-958c1.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-958c3.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13d4-2058-958d5.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fadc.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13faed.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13faef.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb01.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb03.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb05.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb17.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb19.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb2a.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb2c.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb3e.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb40.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb42.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb53.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb55.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb67.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb69.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb6b.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fc4-3508-13fb7d.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437b8.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437ba.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437cc.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437ce.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437d0.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437e1.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437e3.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437e5.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437e7.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437f9.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437fb.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437fd.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-2437ff.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-243810.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-243812.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-243814.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-243816.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-243828.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-20-27bc-24382a.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8bbf.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8bd1.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8bd3.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8be4.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8be6.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8bf8.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8bfa.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8c1b.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8c1d.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8c2f.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8c31.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8c42.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8c44.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8c56.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8c68.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8c79.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8c7b.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8c8d.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3c88-483c-3c8cae.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95dd1.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95dd3.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95dd5.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95dd7.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95dd9.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95deb.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95ded.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95def.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95df1.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95e02.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95e04.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95e06.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95e08.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95e1a.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95e1c.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95e1e.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95e20.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95e22.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-480-5a8-95e34.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b4b.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b5d.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b5f.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b61.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b63.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b74.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b76.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b78.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b8a.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b8c.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b8e.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b90.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8b92.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8ba4.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8ba6.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8ba8.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8bb9.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8bbb.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-7b0-175c-c8bbd.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-506421.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-506433.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-506435.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-506437.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-506448.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-50644a.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-50644c.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-50645e.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-506460.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-506462.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-506474.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-506476.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-506478.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-50647a.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-50648b.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-50648d.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-50648f.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-506491.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-cb4-4160-5064a3.tmp deleted
"C:\PROGRA~3\HP\HP Touchpoint Analytics Client\Logs\hp-touchpoint-analytics-service.log" not deleted
"C:\PROGRA~3\HP" not deleted
"C:\PROGRA~3\HP\HP Touchpoint Analytics Client" not deleted
"C:\PROGRA~3\HP\HP Touchpoint Analytics Client\Logs" not deleted

==== Firefox Start and Search pages ======================

ProfilePath: C:\Users\s\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s95rplxm.default
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

mic223
nováček
Příspěvky: 33
Registrován: květen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Kontrola logu - 2. PC

Příspěvekod mic223 » 25 kvě 2020 00:56

Zoek.exe Version 5.0.0.2 Updated 03-May-2018
Tool run by s on 25.05.2020 at 0:22:55,59.
Microsoft Windows 10 Home 10.0.18362 x64
Running in: Safe Mode MINIMAL No Internet Access Detected
Launched: C:\Users\s\Desktop\zoek.exe [Scan all users] [Script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2020-05-24-151533.log 15076 bytes

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost

==== Empty Folders Check ======================

C:\Program Files\ModifiableWindowsApps

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================


==== Deleting CLSID Registry Values ======================


==== Deleting Services ======================


==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\s\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s95rplxm.default\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

Added to C:\Users\s\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s95rplxm.default\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd40e.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd410.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd422.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd424.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd426.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd428.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd439.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd43b.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd43d.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd44f.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd451.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd453.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd465.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd467.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd469.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd47a.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd47c.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd47e.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae3c-1ae40-6bd490.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac2ef.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac2f1.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac303.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac305.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac307.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac309.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac30b.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac31c.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac31e.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac320.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac322.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac324.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac336.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac338.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac33a.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac33c.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac33e.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac340.tmp deleted
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-3a0-2db4-ac352.tmp deleted

==== Firefox Start and Search pages ======================

ProfilePath: C:\Users\s\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s95rplxm.default
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\s\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s95rplxm.default
- C:\Program Files x86\Web Components\npWebVideoPlugin.dll - [?]
- C:\Program Files x86\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll - [?]
- C:\Program Files x86\VideoLAN\VLC\npvlc.dll - [?]
- C:\Program Files x86\Software602\602XML\Filler\npfiller.dll - [?]
115FC472319126E8B000A4555E529114 - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_32_0_0_371.dll - Shockwave Flash


==== Chromium Look ======================

Google Chrome Version: 81.0.4044.138


VratnePenize.cz Připomínáček - s\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iiekfaemafmplemocgimeccahephhdgf
FormApps Extension - s\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ilfoopambfaclfjmpiaijnccgcmbeigi
Chrome Media Router - s\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm

==== Set IE to Default ======================

Old Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=619797&pc=UE01&ocid=UE01DHP"
"Default_Page_URL"="http://www.bing.com?pc=HCTE"

New Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"
"Start Page"="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=619797&pc=UE01&ocid=UE01DHP"

==== All HKLM and HKCU SearchScopes ======================

HKLM\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKLM\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=PRHPC1&src=IE11TR&pc=HCTE
HKLM\SearchScopes\{9ACF4298-14FE-460A-93D8-5784C8EFCAA4} - http://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_i ... -keywords={searchTerms}
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=PRHPC1&src=IE11TR&pc=HCTE
HKCU\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKCU\SearchScopes\{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} - http://www.google.com/search?q={searchTerms}
HKCU\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=PRHPC1&src=IE11TR&pc=HCTE
HKCU\SearchScopes\{409B8639-D133-426A-AD08-213FDFEC9779} - http://tv.seznam.cz/hledej?w={searchTerms}&sourceid=QuickSearch_13554

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\s\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully
C:\Users\s\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\s\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Preferences was reset successfully
C:\Users\s\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Preferences.backup was reset successfully
C:\Users\s\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\s\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Secure Preferences.backup was reset successfully
C:\Users\s\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully
C:\Users\s\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data-journal was reset successfully
C:\Users\s\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Web Data was reset successfully
C:\Users\s\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Web Data-journal was reset successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Electronic Arts Game Updater deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\WINDOWS\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\s\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully
C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\s\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\s95rplxm.default\cache2 emptied successfully

==== Empty Edge Cache ======================

Edge Cache Emptied Successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\s\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable\Cache emptied successfully
C:\Users\s\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=3618 folders=299 2470020982 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\postgres\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\s\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot
C:\WINDOWS\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\WINDOWS\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\WINDOWS\Temp successfully emptied
C:\Users\s\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\PROGRA~3\HP\HP Touchpoint Analytics Client\Logs\hp-touchpoint-analytics-service.log" deleted
"C:\PROGRA~3\HP" deleted

==== EOF on 25.05.2020 at 0:52:52,21 ======================


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot], Majestic-12 [Bot] a 4 hosti