localhost a wordpress přestaly fungovat?

Místo pro dotazy a rady ohledně programovacích jazyků (C++, C#, PHP, ASP, Javascript, VBS..) a tvorby webových stránek

Moderátor: Mods_senior

Natalie_
nováček
Příspěvky: 16
Registrován: červen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: localhost a wordpress přestaly fungovat?

Příspěvekod Natalie_ » 09 črc 2020 13:21

_hm píše:ngrok je teď kompletně odinstalován?


Ano, je odinstalován.

Reklama
Uživatelský avatar
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Příspěvky: 8805
Registrován: srpen 08
Bydliště: Brno
Pohlaví: Muž

Re: localhost a wordpress přestaly fungovat?

Příspěvekod CZechBoY » 09 črc 2020 14:14

To co si poslala je pripojeni k mysql - k te se pripojuje aplikace, konfigurace je nejspis nejaky config.php
PHP, Nette, MySQL, C#, LESS, TypeScript
PhpStorm, Docker, WinSCP, Opera browser, Windows 10
iPhone XS
Raspberry PI 3 (KODI, Raspbian)
XBox One S, PS 4

Natalie_
nováček
Příspěvky: 16
Registrován: červen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: localhost a wordpress přestaly fungovat?

Příspěvekod Natalie_ » 09 črc 2020 14:28

CZechBoY píše:To co si poslala je pripojeni k mysql - k te se pripojuje aplikace, konfigurace je nejspis nejaky config.php// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'root' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'root' );

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );

/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define( 'AUTH_KEY', '.EB#t7~oIfWA@*b}z>->Mw4&A?W58GaGTnRGVu:ivn^a-g88cwWpFx-/bks**pp/' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY', ']^MK:1WYldG L#Wp(._E/c<7;3G/pH%$(G<%o+I?i$U0~:zX|wTvNb%g.R2.R((V' );
define( 'LOGGED_IN_KEY', 'D8i)9rC@JS~>!o_^>L!*ROOMFD z8Uk4jad~:O?t{9J$S<f7r79YIeVDq}d.UEV+' );
define( 'NONCE_KEY', 'e=,&qg8F6j+JW,Sm{TvMvDd:B|y}WY?Z [rc$L0$S8IJKSw3)@`8>a91z0.I&#N%' );
define( 'AUTH_SALT', 'h_NH!L(,;_2to3FiS0 x#2-{629`eL~A4C-ex^YeN}DbWfx)EHlYA~|yQxAy{)~d' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'Bv%-l-T<O#2zjYcw{fNT*N uv&a]j@zdDopoW^acX$1)2}t)gFcw4E3ooMW4 6_i' );
define( 'LOGGED_IN_SALT', '5G/ScB6q{!fhPYR12Cr`{kDmd;Rj#Dc0TM]~?~D=8U_~7-s7;6*,kN8IVny6i*Fq' );
define( 'NONCE_SALT', 'Xj9Q*KpeJ ta.Zrduifj!L>EaMmI0SAEi^v/@@ld)<&Gn(qKs;o8nHchNlFEevdG' );

/**#@-*/

/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each
* a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = 'wp_';

/**
* For developers: WordPress debugging mode.
*
* Change this to true to enable the display of notices during development.
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*
* For information on other constants that can be used for debugging,
* visit the documentation.
*
* @link https://wordpress.org/support/article/d ... wordpress/
*/
define( 'WP_DEBUG', false );

/* That's all, stop editing! Happy publishing. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' );
}

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once ABSPATH . 'wp-settings.php';

_hm
nováček
Příspěvky: 26
Registrován: červenec 20
Pohlaví: Muž

Re: localhost a wordpress přestaly fungovat?

Příspěvekod _hm » 09 črc 2020 14:41

Jestli máš zazálohováno všechno, co jsi vytvořila či změnila, nepomohlo by kompletní odinstalování wordpressu a MAMP a jejich nové nainstalování?

Natalie_
nováček
Příspěvky: 16
Registrován: červen 20
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: localhost a wordpress přestaly fungovat?

Příspěvekod Natalie_ » 09 črc 2020 14:54

Skoro všechno, to co jsem vytvořila přímo ve WP ne, proto jsem chtěla zjistit, čím to je, kdyby se po popř. znovu opakovalo. Asi to bude ale nejjednodušší takhle, zkusím to a uvidíme

Dodatečně přidáno po 37 minutách 44 vteřinách:
Tak to funguje..Ztratilo se mi teda víc věcí než jsem čekala, ale to se dodělá.. Zajímalo by mě akorát, čím to bylo, jestli něco udělal ten ngrok..a proč mi vlastně nefungoval.. (kdyby se někdo nudil a rád mi pomohl s tím ngrokem, třeba už ve zprávách, ať to tu nespamujem, budu mu opravdu nadosmrti vděčná :D ).. ale hlavně že můžu pokračovat ve webu..

Po nové instalaci MAMPu, když jsem se přihlašovala k serveru mi vyskočlo "Apache couldn't be started because port 8888 is in use by some other software." Pomohla změna portu.. ale kdybych chtěla používat pořád 8888, je něco, jak to udělám?

_hm
nováček
Příspěvky: 26
Registrován: červenec 20
Pohlaví: Muž

Re: localhost a wordpress přestaly fungovat?

Příspěvekod _hm » 10 črc 2020 09:16

S ngrokem neporadím. Leda snad - příště před jeho instalací zazálohovat úplně všechno, co souvisí s MAMPem a wordpressem, pak instalovat ngrok a když se to zas podělá, porovnat obsahy všech aktuálních souborů se zálohou a zjistit změny. Na podobné pokusy se často doporučují virtuální počítače.

S portem 8888 se dá udělat to, že se vypne program, který si ho připojil. V macOs by, podle internetu, měl fungovat příkaz "lsof" (bez ovozovek) a "lsof -iTCP -sTCP:LISTEN" by mohl vypsat seznam obsazených portů včetně příslušných procesů.


 • Mohlo by vás zajímat
  Odpovědi
  Zobrazení
  Poslední příspěvek
 • Page Jumps přestaly fungovat po updatu Wordpressu
  od Matiseli » 17 bře 2021 16:54 » v Programování a tvorba webu
  1
  375
  od Arha
  17 bře 2021 17:29
 • Prestashop instalace na localhost
  od pc-hrac » 17 pro 2020 20:20 » v LiNuX a ostatní alternativní OS
  0
  531
  od pc-hrac
  17 pro 2020 20:20
 • WIN 10 - disky přestaly zobrazovat zabrané/volné místo
  od MachrCZ » 21 dub 2021 10:21 » v Windows 10, 8, 7..
  3
  352
  od MachrCZ
  22 dub 2021 19:32
 • Wordpress logo
  od Montes » 09 říj 2020 14:02 » v Programování a tvorba webu
  3
  731
  od Montes
  12 říj 2020 16:39
 • Wordpress - čisté nahrání
  od teichmann.ondrej » 08 úno 2021 13:09 » v Programování a tvorba webu
  6
  570
  od teichmann.ondrej
  08 úno 2021 19:51

Zpět na “Programování a tvorba webu”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 hostů